חזרה לתוצאות החיפוש

"מחקר זה הוא המחקר הראשון הבוחן באופן מקיף את מקומה ומעמדה של השפה הערבית באקדמיה בישראל. נוכח מקומה של השפה הערבית במרחב הציבורי בישראל בכלל, נבדק במחקר מעמדה של השפה הערבית במרחב האקדמי. במסגרת זו נבדקה שאלת נוכחותה – או היעדרה – של הערבית הן כשפה אקדמית המשמשת שפת הרצאה בכנסים ושפת הוראה בקורסים, והן כשפה רשמית באתרי האינטרנט של המוסדות להשכלה גבוהה. ממצאי המחקר מעידים שגם היום, שבעה עשורים מאז הקמתה של מדינת ישראל, מקומן של השפה הערבית ושל התרבות הערבית נפקד כמעט לחלוטין מהמרחב האקדמי בישראל, והערבית כמעט אינה קיימת כשפה אקדמית. אפילו במחלקות ללימודי הערבית שפת ההוראה לעתים קרובות היא עברית. משום כך אין להתפלא שהסטודנט הערבי, שלא כמו הסטודנט היהודי, חווה זרוּת במרחב האקדמי בישראל. מצב זה מסוכן מבחינה חברתית ואקדמית, בעיקר אם מביאים בחשבון את חשיבות האקדמיה ליצירת עתידה של החברה, ואת העובדה שהמרחב האקדמי הוא זירת ההשכלה העיקרית, ובפועל היחידה, שבה לומדים יהודים וערבים זה לצד זה, ולכן בכוחו לקדם שינוי חיובי נרחב ולסמן בתוך כך אופקים חדשים. ; לדעת החוקרים יש להשתדל אפוא לקדם את מעמדה של השפה הערבית במרחב אקדמי משותף זה ולפעול להנכחתה ולהוראתה, שכן יחס הוגן לשפה כמוהו כיחס הוגן לדובריה. המחקר מסתיים בהמלצות כוללות וייחודיות לקידומה של השפה הערבית בישראל בכלל ובמרחב האקדמי בפרט"-- מן האתר של ההוצאה.

כותר השפה הערבית באקדמיה בישראל : ההיעדרות ההיסטורית, האתגרים בהווה, הסיכויים לעתיד / מוחמד אמארה, סמדר דוניצה-שמידט, עבד אלרחמן מרעי
עורכות לשון: נעמה פנחסי-ציפור, אילנה דנון.
כותרים נוספים On title page verso: Arabic in the Israeli academy : historical absence, current challenges, and future possibilities / Muhammad Amara, Smadar Donitsa-Schmidt, Abd Al-Rahman Mar'i.
وراء صفحة العنوان: اللغة العربية في مؤسسات التعليم العالي في اسرائيل : الغياب التاريخي، التحديات الحاضرة، التطلعات المستقبلية / محمد أمارة، سمدار دونيتسا-شميدت، عبد الرحمن مرعي
لغة العربية في مؤسسات التعليم العالي في اسرائيل : الغياب التاريخي، التحديات الحاضرة، التطلعات المستقبلية / محمد أمارة، سمدار دونيتسا-شميدت، عبد الرحمن مرعي
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחבר/יוצר דוניצה-שמידט, סמדר (מחבר)
מוציא לאור ירושלים : מכון ון-ליר
שנה תשע"ו 2016
הערות בראש השער גם: דיראסאת - מרכז ערבי למשפט ומדיניות, מנאראת - מרכזון ליר ליחסי יהודים-ערבים, סיכוי - עמותה לקידום שוויון אזרחי.
כולל ביבליוגרפיה (עמודים 65-72).
נוסף תקציר בערבית
للكتاب ملخص بالعربية
תיאור 83 עמודים : דיאגרמות צבעוניות
24 ס"מ.
שפה עברית
שנת זכויות יוצרים תשע"ו 2016©
מספר מערכת 990041104950205171
קישורים תמונה קדמית
תמונה אחורית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?