חזרה לתוצאות החיפוש

ספר

"שיח הרב-תרבותיות חרג זה מכבר מן הדיון הפילוסופי-נורמטיבי והתפשט אל שאלות פוליטיות-מעשיות הנוגעות לחלוקת משאבים הוגנת, לשוויון בין יחידים וקבוצות ולהכרה תרבותית. המדיניות הציבורית לגווניה נדרשת להסתגל למציאות החדשה ולדרישות הנגזרות ממנה ... הספר המאגד בתוכו מאמרים של חוקרים מתחומי ידע שונים, בוחן את הדפוסים הקיימים של מדיניות ציבורית רב-תרבותית בישראל ומציע חלופות אפשריות. הטענה המרכזית העומדת בבסיס הספר היא שיש לבחון מחדש את טיבם של המוסדות הציבוריים הרלוונטיים ולהתאימם למציאות המשתנה. מתוך פרקי הספר השונים, העוסקים בתחומים כמו חינוך, בריאות, הגירה, רווחה, תרבות, שלטון מקומי ומשפט, עולות כמה שאלות עיקריות: עד כמה המוסדות הקיימים מביאים בחשבון את הצרכים השונים של קבוצות בחברה הישראלית? האם לקבוצות השונות יש השפעה על עיצוב המדיניות של מוסדות אלו? כיצד מתמודדים המוסדות הציבוריים עם המתחים בינם לבין הקבוצות השונות בחברה? ולבסוף, מה צריכים להיות עקרונותיה ותכניה של מדיניות ציבורית רב-תרבותית?". -- מעטפת אחורית.

כותר מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות / עורכים: בשיר בשיר, גיא בן-פורת, יוסי יונה.
כותרים נוספים מדיניות צבורית ורב-תרבותיות
Title on title page verso: Public policy and multiculturalism.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים בשיר, בשיר (עורך)
מוציא לאור ירושלים : הוצאת מכון ון ליר
שנה תשע"ו 2016
הערת תוכן ותקציר מבוא: מדיניות ציבורית וחברות רב-תרבותיות - סדר יום מחקרי חדש / העורכים -- שער א. חינוך: [1] רב-תרבותיות במוסדות להכשרת מורים: בין מדיניות מגובשת ליוזמות מקומיות / אילנה פאול-בנימין, רוני איינגולד -- [2] לא על הרצון הטוב לבדו תחיה הרב-תרבותיות: סטודנטים ערבים במכללות להכשרה להוראה בחינוך העברי / אימן אגבאריה, מרי תותרי -- [3] מדיניות רב-תרבותית בחינוך לקיימות / מיה נגב -- [4] שינויים בחלוקות הנהוגות במערכת החינוך: בין רב-תרבותיות להסדרים אד הוק / איתן שיפמן -- שער ב. תרבות: [1] פסטיבל עכו ורב-תרבותיות: התנגדות, מדיניות וקהילה מארחת / נפתלי שם טוב -- [2] העולם כולו על הבמה: תיאטרון לאומי בחברה מרובת זהויות / יוסי יונה, נפתלי שם טוב --
שער ג. הגירה: גישור בין תרבותי: מבט ביקורתי על פיתוח תפקיד רגיש-תרבות / ארנה שמר -- "מדיניות ייחודית" הלכה למעשה: על הכרה, שליטה ונגישות לשירותים חברתיים / חן ברם -- שער ד. מוסדות: [1] קונפליקט תרבותי במשפט הפלילי: מה בין הגנה תרבותית לבין רב-תרבותיות? / תמר תומר-פישמן -- [2] "מגשרים", "סומכות", ו"טנא בריאות": שירותי בריאות ליוצאי אתיופיה בישראל בפרספקטיבה רב-תרבותית / שחלב סטולר-ליס -- [3] "רגישות תרבותית" בבית חולים בישראל / פאולה פדר-בוביס -- [4] מדיניות רב-תרבותית בשלטון המקומי בישראל / רותם ברסלר-גונן.
הערות בשער גם: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
כולל ביבליוגרפיות ומפתח.
תיאור 444 עמודים
23 ס"מ.
שפה עברית
שנת זכויות יוצרים © תשע"ו 2016
מזהה ISBN9789650207809
מספר מערכת 990039253630205171
קישורים תמונה קדמית
תמונה אחורית
תוכן העניינים
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?