חזרה לתוצאות החיפוש

ספר

"הרתיעה היהודית, מאז ימי חורבן בית שני ומרד בר כוכבא, מפני מאבק מזוין לשליטה בארץ ישראל, הגיעה לקיצה עם קום המדינה. שינוי יחס החוגים הדתיים כלפי רעיון השימוש בכוח השפיע גם על יחסם המוסרי אל הערבים. אדישותם של רבים ממורי ההלכה לגווניהם, לנוכח המתח שבין זכות העם היהודי למדינתו לבין העוול שנגרם לאוכלוסייה הערבית בגבולות המדינה ומחוצה לה, במהלך מימוש זכות זו - מעוררת תהיות. כיצד יש להבין תופעות אלה המתכחשות לרגישות המוסרית היהודית שראשיתה בספרות הנבואה והמשכה במדרש, בהלכה ובהגות היהודית בעת החדשה? מהי עמדתם של מנהיגים דתיים יהודים לנוכח העוול המוסרי והסבל שנגרם גם לצד השני בעקבות המאבק המזוין על הארץ? האם הרגישות המוסרית היהודית לסבל מוגבלת רק לסבלם של יהודים? האם קיימת רגישות דתית לעוולות המוסריות שנגרמות לערבים בתוקף מעמדם כזרים או כמיעוט בקרב היהודים? האם מקורות היהדות וקריאות הנביאים במקרא לרגישות מוסרית חוצים גבולות אתניים או שנתפסים כמתייחסים ליהודים בלבד? ; בקובץ זה מובאים מאמריהם של עשרה חוקרים בכירים מתחומי ידע שונים, אשר מאירים את שאלת היחס שבין הפרטיקולריזם והאוניברסליזם במקורות היהדות. הם דנים בקיומן של הקבלות לתופעה זו בקרב מנהיגים יהודיים הנסמכים על מקורות היהדות בכלל ודרישות הצדק הנבואיות בפרט, ועוסקים בעמדות הדתיות-לאומיות כנגד עמדות חרדיות, אשכנזיות וספרדיות, ובהשוואה בינן לבין תפיסות עולם יהודיות אלטרנטיביות. ספר זה משלים פרויקט מחקר מטעם מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום באוניברסיטת תל-אביב לבחינת השיח הלאומי-ציוני והשיח היהודי-דתי בשאלה הערבית". -- מעטפת אחורית.

כותר דת ולאומיות : הנהגה והגות יהודית בשאלה הערבית / עורך: אפרים לביא.
כותרים נוספים דת ולאמיות
Title on title page verso: Religion and Nationality : Jewish leadership and thought and the Arab question / editor: Ephraim Lavie.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים לביא, אפרים, 1954- (עורך)
מוציא לאור ירושלים : הוצאת כרמל
שנה תשע"ו 2016
הערת תוכן ותקציר הקדמה -- שער ראשון: תפיסות דתיות-לאומיות בשאלה הערבית : [א] תפיסות האויב הערבי לאור נרטיבים מקראיים בספרות ההגות והדרוש של הציונות הדתית / רונן לוביץ -- [ב] יחסם של תנועת המזרחי והקיבוץ הדתי לשאלה הערבית / נחום ברוכי -- [ג] הציונות הדתית, המדינה והגאולה: גיבושם של שני זרמים אמוניים / שלמה פישר -- [ד] בין הישות לאין: הערות על דמות הערבי בהגות הציונית-דתית מראשיתה ועד לקום המדינה / דב שוורץ -- שער שני: תפיסות חרדיות, אשכנזיות וספרדיות בשאלה הערבית : [א] ישראל וישמעאל: יחסו של הישוב הישן ושל ממשיכי דרכו אל הערבים בארץ ישראל / מנחם קרן-קרץ -- [ב] עמדתו הייחודית של הרב י.ל. אשלג בסוגיה הערבית / רון מרגולין -- [ג] שמאל ימין, שמאל ימין, ש"ס והסוגיה הערבית / ריקי טסלר -- שער שלישי: היבטים חברתיים ופוליטיים ביחס לשאלה הערבית : [א] חרדיות מזרחית והנתיב התיאו-אתנוקרטי בישראל / נסים ליאון -- [ב] על הנס המשולש: היהדות הליברלית והשאלה הערבית / מיכאל מרמור -- [ג] סיפורם של דתיים לשעבר: בין אידיאולוגיה ציונית-דתית למוסר אוניברסלי / פוריה גל גץ.
הערות על המעטפת האחורית: מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום.
כולל הערות ביבליוגרפיות.
תיאור 269 עמודים
23 ס"מ.
שפה עברית
מזהה ISBN9789655405415
מספר מערכת 990038774100205171
קישורים תמונה קדמית
תמונה אחורית
תמונה אחורית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?