חזרה לתוצאות החיפוש

"בעשורים האחרונים ניכרים במערכת החינוך במדינת ישראל שינויים מהותיים. מגמות הביזור וההפרטה בישראל, כבמדינות אחרות, יוצרות מערכת הטרוגנית ודינמית, המאופיינת במגוון כוחות הפועלים כדי לשנות ולהשפיע על המערכת כולה ועל רכיביה, הן מבפנים הן מבחוץ. הגלובליזציה, על היבטיה הכלכליים, הפוליטיים והחברתיים, אף היא מחוללת תמורות במערכת החינוך, והן משתקפות במערכת לאורכה ולרוחבה, ובכל המישורים. בתוך כך, תהליך האינטרנציונליזציה במערכת החינוך צובר תאוצה וממקד אליו תשומת לב גוברת, אם בשדה המחקר ואם בשדה המדיניות. מגמה זו נובעת מהקשר שבין הממד הבין-לאומי בחינוך לבין הצורך של מערכת החינוך להיערך כדי להעניק לבוגריה מיומנויות ויכולות הנדרשות במאה העשרים ואחת. מרכזיותו של תהליך האינטרנציונליזציה בחינוך נובעת גם מהרצון להכשיר את הלומדים לאזרחות פעילה בעולם הגלובלי. שיקולים כלכליים, פוליטיים, חברתיים-תרבותיים ואקדמיים מעודדים ממשלות ומוסדות בעולם המפותח, וגם במדינות מתפתחות, לפעול לקידום תהליכים גלובליים, בין-לאומיים ובין-תרבותיים, אם בקנה מידה לאומי ואם בקנה מידה מוסדי. ; עם זאת, כמדינה אתנוצנטרית במהותה ישראל נדרשת להתמודד עם אתגרים מסוימים בתהליך האינטרנציונליזציה, שביעדיו המהותיים משולב ממד בין-לאומי. לכן מעניין במיוחד לבחון את התפתחות התהליך במערכת החינוך בישראל. נייר המדיניות שלהלן מתאר את ההתפתחויות האחרונות בתחום האינטרנציונליזציה במערכת החינוך כולה, ובייחוד בבתי הספר ובמערכת ההשכלה הגבוהה. מוצגת בו סקירה היסטורית של התפתחויות עיקריות ותהליכים מרכזיים בתחום, כגון תהליך בולוניה ותכנית בגרות בין-לאומית, והוא דן בגורמים להתפתחויות הללו. נוסף על כך מתואר השפעתם של התהליכים האלה על מערכת החינוך בישראל ונסקרות ההתפתחויות בתחום בארץ. לאחר מכן מוצגים כיווני התפתחות עתידיים ודילמות הכרוכות ביישומו של תהליך האינטרנציונליזציה. כל זאת נעשה כדי לספק לחוקרים, לקובעי המדיניות ולציבור במדינת ישראל את המידע העדכני בדבר ההיבט הבין-לאומי במערכת החינוך, במטרה לאפשר דיון מושכל ומתקדם בהיבט זה בספרה הציבורית בארץ"-- מן אתר האינטרנט של מרכז טאוב.

כותר מגמות אינטרנציונליזציה במערכת החינוך בישראל / מירי ימיני.
כותרים נוספים מגמות אינטרנציונליזציה במערכת החנוך בישראל
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מוציא לאור ירושלים : מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
שנה תשע"ד 2014
הערת תוכן ותקציר מבוא -- אינטרנציונליזציה במערכת ההשכלה הגבוהה: תהליך בולוניה -- אתגרים נוספים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בהקשר הבין-לאומי: נגישות מול מצוינות -- תנועת מוחות -- השתלמות בתר-דוקטורט וסוגיות של קליטת סגל אקדמי -- שפת ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה -- כיווני ההתפתחות של המכללות -- איפה לומדים סטודנטים ערבים? -- אינטרנציונליזציה בבתי ספר: תעודת בגרות בין-לאומית -- תכניות אירופיות לעידוד אינטרנציונליזציה במערכת החינוך -- מדיניות לשונית בבתי הספר -- סיכום ומסקנות.
הערות כולל ביבליוגרפיה (עמודים 39-37).
סדרה סדרת ניירות מדיניות
מס' 2014.01
תיאור 39 עמודים
24 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990038719280205171
קישורים תמונה קדמית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?