חזרה לתוצאות החיפוש

"כיצד הסביר ז'בוטינסקי את האנטישמיות? מדוע תמך בשיתוף פעולה בין ציונים לבין חוגים שנתפסו כשונאי ישראל? האומנם צפה את השואה והאם בכלל רלוונטית השקפתו לבני החברה הישראלית ולעם היהודי בימינו? ספר זה חושף את דמותו רבת-הכשרונות, הגוונים והניגודים של ז'בוטינסקי, את יחסו אל ה'אחר' הלא-יהודי, את פרשנותו לתופעת האנטישמיות ואת מקומה בהשקפתו הציונית ... הוא האמין כי רק בכוח הקמת תנועה לאומית יהודית המונית יהיה אפשר ל'נרמל' את היהודים, ובכלל זה את מערכת היחסים שלהם עם כלל העמים; להשתחרר מתרבות הגטו היהודי ומן היחס החשדני כלפי העולם הלא-יהודי ולהקנות ליהודים תפיסה לאומית ממלכתית, בוטחת ומשוחררת מפחדי העבר". -- מעטפת אחורית.

כותר דרך רבת-פנים : ציונותו של זאב ז'בוטינסקי לנוכח האנטישמיות / אמיר גולדשטיין
עריכת לשון: הרצליה אפרתי.
כותרים נוספים Added title page: Zionism and anti-Semitism in the thougth and action of Ze'ev Jabotinsky / Amir Goldstein.
מקום קשור Tel Aviv-Yafo (Israel)-place of publication
מוציא לאור תל אביב : מכון ז'בוטינסקי בישראל
שנה תשע"ה 2015
הערת תוכן ותקציר חלק א. מקומה של האנטישמיות בציונות התרבותית של ז'בוטינסקי הצעיר: פרק 1. אודסה, 'אלטלנה' והדרך לציונות -- פרק 2. 'בעיר ההרגה' -- פרק 3. מהפכת 1905: בין תקוות לפרעות -- פרק 4. תכנית הלסינגפורס: ניסוח מחדש של הגדרות הציונות -- פרק 5. תפיסת האנטישמיות ביצירות הספרות המוקדמות של ז'בוטינסקי -- פרק 6. פולמוסים ספרותיים-ציבוריים בשנות הראקציה -- פרק 7. ציונות תרבותית: מקומה המשני של האנטישמיות בתהליך בינוי האומה -- פרק 8. לאומיות, יחסים בין עמים ודרכי תגובה על אנטישמיות --
חלק ב. האנטישמיות וה'ציונות המקבילה' של ז'בוטינסקי בין שתי מלחמות העולם: פרק 10. ציונות ואנטישמיות במלחמת העולם הראשונה ולאחריה -- פרק 11. ברית שנויה במחלוקת והלגיטימיות של שיתוף הפעולה עם אנטישמים -- פרק 12. האנטישמיות האובייקטיבית, היחס לגויים ומצפון העולם -- פרק 13. מול האנטישמיות הנאצית (1933-1936) -- פרק 14. ה'אוואקואציה': מהלך ציוני גדול בסיוע הגויים -- פרק 15. 'הציונות המקבילה' במבחן ועדת פיל ותכנית החלוקה -- פרק 16. ניסיון נואש לעצור את הדינמיקה ההיסטורית -- פרק 17. הערכת הסכנה האנטישמית ערב המלחמה -- פרק 18. 'חזית המלחמה של עם ישראל' -- סיכום.
הערות בשער גם: מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
כולל ביבליוגרפיה (עמודים 465-486) ומפתח.
נוספו שער ותוכן עניינים באנגלית.
תיאור יג, 496 עמודים, 7 עמודים לא ממוספרים
22 ס"מ.
שפה עברית
מזהה ISBN9789655101058
מספר מערכת 990038635220205171
קישורים תמונה קדמית
תמונה אחורית
תוכן העניינים
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?