חזרה לתוצאות החיפוש

ספר

"לאחר כשלושה עשורים של דיונים ומחלוקות בכנסת ובציבור הושלם באדר ב', תשס"ח, תהליך של חקיקת חוק השתלת אברים, התשס"ח-2008, וחוק מוות מוחי נשימתי, התשס"ח-2008. שני החוקים האלה אמורים להסדיר את הליך השתלת האברים, להתגבר על המחסור המתמשך באברים להשתלה ובד בבד למנוע התפתחות של תופעות שליליות הנוגדות את ערכיה של מדינת ישראל. ; הספר הזה מתמקד בהיבט המשפטי של הליך השתלת האברים בישראל. הוא משמש סיכום מוער ומואר של הגישה המשפטית הנוגעת לא רק למשפטנים ועורכי-הדין, אלא גם לקהל ה"צרכנים" - כלומר לתורמי האברים ובני משפחותיהם והחולים הממתינים לניתוחי ההשתלה ובני משפחותיהם. מתוך כך המחבר מנתח את החוק והוראותיו סעיף-סעיף כדי לאפשר לכל מבקש להתמצא בנבכי משמעויותיו. כמו כן לכל סעיף מיתוסף סכום הידע המשפטי המצטבר, וכן הערות והשגות בנוגע להיתכנות החוק והוראותיו בעתיד. זאת ועוד, בצד הניתוח המעשי מוצגת תמונה רחבה של הנושאים המהותיים, המאפשרים לקורא לבחון את מכלול השיקולים שעמדו לפני המחוקק עד גיבוש הנוסח הסופי של החוק. ; בנושאים הנידונים בספר: האיסור על סחר איברים להשתלה, היתכנות של תרומת איברים אלטרואיסטית, מעמדו של המרכז הלאומי להשתלות ותפקידיו, סמכויות ועדות ההערכה האמונות על אישור הבקשה לתרומת איברים, הנהלים לנטילת אברים מן החי ומן המת, ובכלל זה תוקפם המשפטי של כרטיסי אדי וכרטיס "בלבבי". כמו כן נבחן בעין ביקורתית נוהל הקדימות שהונהג בקבלת איבר להשתלה". -- מעטפת אחורית.

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?