חזרה לתוצאות החיפוש

"רשות מקרקעי ישראל (בעבר מינהל מקרקעי ישראל) גורפת 'מחמאות' כגון 'הספסר של המדינה', 'התגלמות הביורוקרטיה', והגוף האחראי לכך שאיון צדק חלוקתי בחברה הישראלית. יותר מאשר במדינות רבות, בישראל נושא המקרקעין הוא חשוב ורגיש. הספר בוחן את מכלול השיקולים העומדים בבסיסה שח המדיניות הקרקעית שלח ישראל כגון: מה מנחה את מקבלי ההחלטות? מה המקום של שיקולים גי או-פוליטיים מובהקים? ומדוע המדיניות הקרקעית במיגזר העירוני כה שונה מהמיגזר הכפרי? המימצאים בחלקם מפתיעים ונוגדים את המוסכמות. לקראת סופו, מציג הספר הפתעה בדמות של 'סופים' שונים של מסקנות והמלצות שונות ואף נוגדות. הללו משקפות את המחלוקות בין המחברות לבין עצמן בדבר ההצדקה להמשך הבעלות הלאומית על המקרקעין". -- מעטפת אחורית.

כותר נטורי קרקע : הערכים והשיקולים מאחורי המדיניות הקרקעית בישראל / רוית חננאל ורחל אלתרמן.
כותרים נוספים Added title page: National land ownership and policy in Israel : the values and considerations guiding Israel's national land policy / Ravit Hananel, Rachelle Alterman.
מהדורה מהדורה ראשונה.
מקום קשור Tel Aviv-Yafo (Israel)-place of publication
מחבר/יוצר אלתרמן, רחל (מחבר)
מוציא לאור Tel Aviv : הוצאת הקבוץ המאוחד
שנה 2015
הערת תוכן ותקציר שער 1. תפקיד הקרקע בחברה -- שער 2. הרקע למחקר: הבסיס ההיסטורי, האידיאולוגי והאירגוני של המדיניות הקרקעית בישראל -- שער 3. החלטות מועצת מקרקעי ישראל -- שער 4. תיאוריות של מדיניות ציבורית -- שער 5. השיקולים העומדים מאחורי ההחלטות: ניתוח הפרוטוקולים -- שער 6. קבלת החלטות בראי המוסדי, החברתי והפוליטי -- פרק 7. מקרקעי ישראל לאן? המסקנות המתפצלות והמחברות המתווכחות.
הערות כולל הפניות ביבליוגרפיות (עמודים 472-494) ומפתחות.
נוספו שער ומבוא באנגלית.
Hebrew with added title page and introduction in English.
תיאור 519 עמודים : דיאגרמות
23 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990038234600205171
קישורים תמונה קדמית
תמונה אחורית
נטורי קרקע : הערכים והשיקולים מאחורי המדיניות הקרקעית בישראל (מאגר כותר - ספרית עיון דיגיטלית)
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?