חזרה לתוצאות החיפוש

"בדוח זה אנו מציגים תוצאות של מחקר הערכה על מכינות קדם-אקדמיות לאוכלוסייה הערבית. האוכלוסייה הערבית מהווה כ- %20 מאוכלוסיית המדינה, אולם שיעור השתתפותה בהשכלה גבוהה מגיע לכ- %12 בלבד. הגיוון במקצועות הלימוד בקרב הסטודנטים הערבים מצומצם, אחוז המתקבלים ללימודים במקצועות מבוקשים נמוך, ומעטים ממשיכים ללמוד לקראת תארים מתקדמים. שיעור ההשתתפות נמוך במיוחד במכינות הקדם-אקדמיות. אתגרים מספר עומדים בפני צעירים ערבים בדרכם להשתלבות מלאה יותר בהשכלה גבוהה הכוללים מחסור במידע והכוונה לקראת לימודים גבוהים; קושי בעמידה בתנאי הסף של האוניברסיטאות - תעודת בגרות איכותית ובחינה פסיכומטרית; פערים במיומנויות למידה, בשפה ובידע הנדרשים לשם לימודים גבוהים; וקושי בהתאמה של דרכי הפעולה של המוסדות לאוכלוסייה מגוונת תרבותית. בנוסף, ישנם גם אתגרים ייחודיים העומדים בפני צעירים ערבים בדרכם ללימודים במכינות הקדם-אקדמיות: היעדר מודעות לקיומן, תדמית שלילית של המכינות, ועלות שנת לימודים נוספת. ; בעקבות האמור, פיתחה המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) תכנית רב-שנתית לשנים תשע"א-תשע"ו להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הערבית תוך הקצאת תקציב ניכר לנושא. בכלל זה, גובשו תכניות להתמודדות עם החסמים הייחודיים לאוכלוסייה זו לכל אורך הרצף הלימודי, תוך הרחבת האפשרויות לקליטת סטודנטים ומימון הגידול בהיקף הסטודנטים בפועל. אחת התכניות היא התאמה של מסלולי הכנה קדם-אקדמיים לצרכים של סטודנטים ערבים. התאמה זו החלה כפיילוט בשנת הלימודים תשע"ב (2011/2012)". - מתוך תמצית מחקר.

כותר הכנה להשתלבות מוצלחת בהשכלה גבוהה של סטודנטים ערבים : מחקר הערכה על תכנית לשיפור המכינות הקדם-אקדמיות / דליה בן רבי, אילה הנדין
בשותפות ח'אלד אבו עסבה
עריכת לשון: בלהה אלון
הפקה והבאה לדפוס: לסלי קליינמן.
כותרים נוספים הכנה להשתלבות מצלחת בהשכלה גבוהה של סטודנטים ערבים
Added title page: Preparation for successful integration into higher education of Arab students : evaluation of a program to improve academic preparatory programs / Dalia Ben-Rabi, Ayala Hendin
with Khaled Abu Asbah
editor, Bilha Allon
English translation (executive summary), Naomi Halsted.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים הנדין, אילה (מחבר)
ישראל. המועצה להשכלה גבוהה
(מעניק חסות)
מוציא לאור ירושלים : מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל - מרכז אנגלברג לילדים ונוער
שנה תשע"ד 2013
הערות "המחקר הוזמן על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ומומן בסיועה".
"The study was initiated by the Council for Higher Education and funded with its assistance."
ביבליוגרפיה: עמודים 40-41.
נוספו שער, תמצית ותוכן עניינים באנגלית.
Hebrew with added title page, abstract and table of contents in English.
סדרה דוח מחקר
דמ 13-643
Research report
RR-643-13
תיאור vii, 41, viii עמודים : דיאגרמות
28 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990037853810205171
קישורים תמונה קדמית
תמונה אחורית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?