חזרה לתוצאות החיפוש

"מחקר זה נעשה בעקבות הצטברות התרשמויות שילדי עולים שיש להם צרכים מיוחדים אינם מקבלים את השירותים הנחוצים להם באותם היקף ויעילות שילדי ישראלים ותיקים זוכים להם. המחקר התמקד בילדי עולים (שעלו לארץ או נולדו בה להורים עולים) מגיל לידה עד 6, משום שזהו הגיל הקריטי לאיתור הצרכים המיוחדים ולטיפול בהם. על-פי ההערכות, בישראל חיים כ-4,000 ילדי עולים בגיל הרך עם צרכים מיוחדים. המחקר נעשה בשיטה איכותנית המבוססת על ראיונות עומק. רואיינו בו 64 אנשי מקצוע בשירותי הבריאות, הרווחה והחינוך מכל רחבי הארץ ו-16 הורים לילדים עם צרכים מיוחדים: רובם עלו מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה. ; מהראיונות עלה כי יש שורה של חסמים המפחיתים מהיכולת להשתמש בשירותים, לעתים גם שנים רבות לאחר עליית ההורים, ובהם: קושי לקבל מידע בדבר זכויות ושירותים, בעיקר בגלל אי-התמצאות במערכת שירותים שונה מזו שבארצות המוצא ובשל מחסומי שפה וכן קושי לפעול למיצוי הזכויות גם לאחר השגת המידע קושי להשתמש בשירותים בגלל מגבלות תחבורה ובשל קשיים כלכליים הבדלים תרבותיים המשפיעים על היחס של הורים לצרכים המיוחדים של ילדיהם ועל מידת ההיענות להמלצות של אנשי מקצוע ישראלים מחסור במענים בתחומי האבחון ותיאום הטיפול - בין היתר, אין כמעט מערכי אבחון מותאמים מבחינת שפה ותרבות לילדי העולים, ואין גם היערכות מתאימה לשיבוץ ילדים עולים סמוך למועד עלייתם במסגרות חינוך המתאימות לצורכיהם המיוחדים. ; במסגרת המחקר זוהו פתרונות מקומיים היכולים להוות בסיס לשיפור הנגישות לשירותים ברחבי הארץ. במחקר אנו מציגים גם את הצעותיהם של אנשי מקצוע והורים לדרכי התמודדות נוספות עם החסמים שתוארו. המחקר בוצע ביזמת המשרד לקליטת העלייה ומומן בסיועו ובסיועה של קרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלויות. ממצאיו הוצגו לקובעי מדיניות ממשרדי הממשלה ומארגונים העוסקים בנושא, והם משמשים בסיס לתכנון מדיניות ושירותים לילדי עולים עם צרכים מיוחדים ולמשפחותיהם". -- מתוך דף נלווה.

כותר ילדי עולים בגיל הרך עם צרכים מיוחדים : חסמים לצריכת שירותים ופתרונות מוצעים / יואב לף, דורי ריבקין, אלן מילשטיין
עריכת לשון: רעיה כהן
תרגום לאנגלית: נעמי הלסטד
הפקה והבאה לדפוס: לסלי קליינמן.
כותרים נוספים ילדי עולים בגיל הרך עם צרכים מיחדים
Added title page: Preschool children with special needs in immigrant families : barriers to service utilization and proposed solutions / Yoav Loeff, Dori Rivkin, Ellen Milshtein
editor, Raya Cohen
English translation (executive summary), Naomi Halsted.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחבר/יוצר ריבקין, דורי (מחבר)
ישראל המשרד לקליטת העלייה
(מעניק חסות)
מוציא לאור ירושלים : מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל - המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות
דינת ישראל - המשרד לקליטת העלייה
שנה תשע"ג 2012
הערות "המחקר בוצע ביזמת המשרד לקליטת העלייה ומומן בסיועו ובסיועה של קרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלויות".
"The study was initiated by the Ministry of Immigrant Absorption and funded with the assistance of the Ministry and the Mandell Berman Fund for Research on Children with Disabilities."
כולל ביבליוגרפיה (עמודים43-46).
נוספו שער, תמצית ותוכן עניינים באנגלית.
Hebrew with added title page, abstract and table of contents in English.
סדרה דמ-12-623
תיאור v, 46, vi עמודים
27 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990037853200205171
קישורים תמונה קדמית
תמונה אחורית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?