חזרה לתוצאות החיפוש

"הגה"ה ... תוקנו והושלמו מאות מובאות מהתנ"ך ... נפתחו ... ראשי תיבות ... פוענחו מראי מקומות של ספרים שאינם ... בנמצא ... ונוספו ... מראי מקומות חדשים ... לנקד ולפסק ... הוספנו את 'מאמר אלפי זהב וכסף - נפלאות מהדורה תנינא' שהוסיף המחבר ... במהדורה תנינא ... ובו כתב ... 'אשר שלח אלי ... מוה"ר פתחי' מענקין ... על ספרי ... תוספת זו שבאה במהדורת תרס"ח בסוף הספר ... ועתה ... שיבצנו את ההערות במקומם ... 'מאמר מתבונן במופתי תוה"ק' ... צירפנו את המאמרים הנ"ל ..." -- מן עמודים יח-יט.

כותר ספר נפלאות מתורת השם יתברך : ... ראתה תורתנו ... מראש כל הנפשות והנשמות העתידים להבראות, דור דור ושופטיו ... ומלכיו ... ולהבין ולהשכיל כי התורה כתובה באצבע אלקים ... / מאתי צבי הירש בהרב בן ציון שלעז
נדפס מחדש ... ע"י משה מרדכי פרלייגר.
מהדורה מהדורה חדשה.
מהדורת בערקאוויטש.
מקום קשור Ashdod (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים פרלייגר, משה מרדכי (עורך)
מוציא לאור אשדוד : משה מרדכי פרלייגר
שנה תשע"ד
הערת תוכן ותקציר א. תמד עמודים. בראש חלק א אלון בכות ... : לזכר... מרת גינענדל בת ר' שלמה בערקאוויטש... / אברהם פנחס בערקאוויטש.
ב. 4 עמודים לא ממוספרים, תמה-תתסו עמודים, 5 עמודים לא ממוספרים. תתנז-תתסו: מפתחות הנ"ך. בסוף חלק ב אלון בכות ... : לזכר... מרת גינענדל בת ר' שלמה בערקאוויטש... / אברהם פנחס בערקאוויטש.
הערות מנוקד.
תיאור 2 כרכים (א-ב) : פקסימילים
25 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990037839630205171
קישורים תמונה קדמית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?