חזרה לתוצאות החיפוש

"אחד ממאפייניה המפורסמים של הספרות היהודית המדרשית, המיסטית והמאגית בעת העתיקה המאוחרת הוא יחסה המיוחד לאותיות האלפבית. פרשנים, פוסקי הלכה, דרשנים, יודעי ח"ן ומכשפים, חלקו תפיסה שלפיה תפקידן של האותיות העבריות אינו רק טכני, ומטרתן אינה רק לסמן את השפה המדוברת. לאותיות האלפבית יוחסו במקורות יהודיים מתקופה זו משמעויות מגוונות הבאות לידי ביטוי במתודות פרשניות כגון גימטרייה, נוטריקון ותמורה". -- מהמעטפת האחורית.

כותר אותיות שנבראו בהן שמים וארץ : המקורות והמשמעויות של העיסוק באותיות האלפבית כיחידות עצמאיות בספרות היהודית בעת העתיקה המאוחרת / צחי וייס
עריכת הלשון: הניה קולומבוס
עריכת מפתחות: צבי קונשטט.
כותרים נוספים On verso of title page: Letters by which Heaven and Earth were created : the origins and the meanings of the perceptions of alphabetic letters as independent units in Jewish sources of late antiquity / Tzhai Weiss.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים קונשטט, צבי (מחבר תוכן טקסטואלי נוסף)
מוציא לאור ירושלים : מוסד ביאליק
שנה תשע"ה 2014
הערת תוכן ותקציר מבוא -- פרק 1. מעמד האותיות במקורות לא-יהודיים -- פרק 2. הציר הלשוני: משפטים, מילים ואותיות -- פרק 3. המערכת הדרשנית: כללי הדרשות על האותיות ב'תיבה מרקה' וב'אותיות דרבי עקיבא נוסח א' -- פרק 4. הדומם של כוח הדיבור: בריאת העולם מאותיות -- פרק 5. שם הוויה, המסמן וההשהיה - המשמעות של שם הוויה כיחידה כתובה מנקודת מבט קוגניטיבית -- פרק 6. הדרשות הגרפיות על האותיות והיחס הדו-ערכי כלפי הגופן היהודי -- אחרית דבר.
הערות "ראשיתו של ספר זה בעבודת דוקטור שהוגשה לסנט האוניברסיטה העברית בירושלים בשנת תשס"ח".
כולל מפתחות.
ביבליוגרפיה: עמודים 248-218.
תיאור 262 עמודים
23 ס"מ.
שפה עברית
מספר מדף/סרט/תיק 6058.111
מזהה ISBN9789655361506
מספר מערכת 990037813320205171
קישורים תמונה קדמית
תמונה אחורית
תוכן העניינים
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?