חזרה לתוצאות החיפוש

ספר

"בשנים האחרונות גוברת הביקורת כלפי מערכות החינוך הציבוריות לנוכח הישגיהן הרחוקים מלהשביע רצון ... הסיכוי לשפר את הישגיה של מערכת החינוך טמון במידה רבה בנכונות של אנשיה לשאת באחריות וביכולת לייחס להם אחריות ... הספר מהלך על קו התפר שבין המאפיינים המבניים של מערכת החינוך הישראלית והתהליכים המתרחשים בה, לבין תפיסותיהם של אנשי החינוך באשר לנשיאה באחריות. על סמך מודלים תיאורטיים מכאן וראיונות עם אנשי חינוך ברמה הבית-ספרית, המחוזית, העירונית והארצית מכאן, הספר מבקש לבחון את תפיסותיהם של העוסקים במלאכת החינוך לגבי נשיאה באחריות ואת האופן שבו תפיסות אלו מעצבות את התנהלותם הפרופסיונלית. טיב המידע הקיים ואופן העברתו במערכת נבחרו לשמש פריזמה לבחינה זו". -- מעטפת אחורית.

כותר נשיאה באחריות בחינוך : בין גיבוש להתמוססות / מחבר-עורך - אדם ניר
עורכת לשון: אסנת שרון
מיקה: יונה רצון.
כותרים נוספים נשיאה באחריות בחנוך
On verso of title page: Educational accountability : between consolidation and dissolution / author-editor - Adam Nir.
מהדורה מהדורה ראשונה.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים ניר, אדם (עורך מחבר טקסט נוסף)
מוציא לאור ירושלים : מכון ון ליר
בני ברק : הוצאת הקבוץ המאוחד
שנה תשע"ד 2014
הערת תוכן ותקציר מבוא: נשיאה באחריות בחינוך - המידע המאיץ / אדם ניר -- נשיאה באחריות: קווים לדמותו של מושג רב-ממדי / רינת יצחקי -- כשהאישי פוגש את הארגוני: מודל מושגי לנשיאה באחריות בחינוך / אדם ניר -- תפיסות של סטנדרטים כבסיס לנשיאה באחריות / גרניט אלמוג ברקת -- דיווח כגורם המזמן נשיאה באחריות / אדם ניר -- נשיאה באחריות והיזון חוזר / דן ענבר, רוית מזרחי שטלמן -- נשיאה באחריות: בין שקיפות לעכירות / מאיה חושן -- השפעת המידע בדבר תוצאות והישגים על נשיאה באחריות בחינוך / חנה בר-ישי -- מערכת המשפט כמורה נבוכים: דיני נזיקין והשפעותיהם על נשיאה באחריות בחינוך / תמר מאיר -- סיכום: מינהל ידע לנשיאה באחריות - המשחק הדיאלקטי / אדם ניר.
הערות ביבליוגרפיה: עמודים 154-169.
תיאור 170 עמודים, 6 עמודים לא ממוספרים : תרשימים
23 ס"מ.
שפה עברית
מזהה ISBN9789650207298
מספר מערכת 990037535030205171
קישורים תמונה קדמית
תמונה אחורית
תוכן העניינים
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?