חזרה לתוצאות החיפוש

שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה גדל במהלך השנים - מכ-%32 בשנת 1975 לכ-%53 בשנת 2010. תרומת הנשים לכלכלת המשק ניכרת ולכן הפסקת עבודתן בעקבות לידת ילדיהן עלולה להביא לשיבושים כלכליים וחברתיים. מחקר זה בדק: א. האם ומתי נשים שבות לעבודה לאחר הלידה. ב. האם חוק הארכת חופשת לידה בתשלום שהוחל במאי 2007, השפיע על חזרתן לעבודה של נשים. המחקר גם בדק את השפעתם של משתנים שונים על החלטת האישה לחזור לעבודה: הענף הכלכלי שבו היא עובדת, השכר ערב הלידה, מצב התעסוקה של בן הזוג ואזור המגורים. כמו כן נבדקו קשרים בין משתני דמוגרפיה שונים לבין החזרה לעבודה: הכנסה מעבודה, מספר ילדים, גיל הילד הצעיר ביותר וגיל האישה. ; במחקר נבדקו נשים שכירות שילדו בתקופה שבין ינואר 2005 לדצמבר 2010 ושקיבלו דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, בסך הכל 422,482 נשים. במהלך השנים החברה בכלל והמעסיקים בפרט נעשו גמישים יותר בכל הנוגע להפסקת עבודה של נשים שילדו. המחקר מצביע על כך שהפסקת עבודה של נשים לאחר הלידה היא זמנית - כ- %92 בהן חוזרות לעבודה במהלך השנה שלאחר הלידה. עוד עולה מהמחקר שהארכת חופשת הלידה בתשלום (ממאי 2007), לא השפיעה על התנהגות התעסוקה של הנשים לאחר לידה. -- תמצית

כותר התנהגות התעסוקה של נשים לאחר לידה בעקבות הארכת חופשת הלידה / שנטל וסרשטיין ואסתר טולידנו.
כותרים נוספים התנהגות התעסוקה של נשים לאחר לדה בעקבות הארכת חפשת הלדה
Added title page: Occupational behavior of postpartum women following lengthening of the maternity leave / Chantal Wasserstein and Esther Toledano.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים טולידנו, אסתר (מחבר)
מוציא לאור ירושלים : המוסד לביטוח לאומי - מינהל המחקר והתכנון
שנה תשע"ד 2014
הערות נוספו שער ותקציר באנגלית.
סדרה מחקרים לדיון
116
Working papers
116
תיאור [4], 25, [2] עמודים
29 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990037258310205171
קישורים תמונה קדמית
תמונה אחורית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?