חזרה לתוצאות החיפוש

"הושווה הנוסח לכתבי יד ... וצויין על כך בתוך ... ההערות ... צייננו את המקורות ... הקבלנו את דבריו לאיסור והיתר הארוך, תורת חטאת והטור ... שלחן ערוך ... הבאנו את רוב דברי הראשונים והאחרונים ... שדנו ... על דבריו ... סידרנו את ה'הגהות' במקומם ע"פ כתבי היד ... ב'הגהות המהרש"ל' [עטרת שלמה] השווינו דבריו לחיבוריו האחרים ... ה'מבוא שערים' הושוו דבריו לדברי הפוסקים ... את הערותיו של הר"י קרעמניץ התאמנו למקומם ... הוספנו קטעים ... שנשמטו ... קטעי ה'לבוש' ... הועברו למדור עצמי ... [ההוספות בשערי דורא ובמפרשים]: פתיחת ראשי תיבות, פיסוק, הדגשת דיבור המתחיל ... מחיקת הערות והוספות ... והוספת מראי מקומות ... [כמו כן] הוספנו ... הלכות ניקור להטור (מבעל העיטור) ... הלכות טריפות, למהר"ר דוד בן יחייא ... כללות איסור והיתר למהר"א כץ ... צרפנו את מנהגים מאשכנז או מנהגים ישנים מדורא ... צורף החיבור ל"ו שערים, לבעל התרומת הדשן ... הוספנו ... את שני פירושיו של הרי"נ פרייליך: שערי בינה ואמרי בינה ..." -- מן המבוא.

כותר ספר שערי דורא השלם : הנקרא איסור והיתר / לרבי יצחק מדורא
עורכים - הרב ברוך ברקוביץ, הרב ארי מור, הרב נחום זאב רוזנשטיין והרב מאיר טרגר.
כותרים נוספים איסור והיתר
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחבר/יוצר לוריא, שלמה בן יחיאל, 1510?-1573?.
מוציא לאור ירושלים : מכון המאור
שנה תשע"ב
הערות מספר עמודים במבוא: מבוא ותולדות המחבר.
תיאור 36 עמודים לא ממוספרים, רעח דפים : פקסימילים
31 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990035131060205171
קישורים תמונה קדמית
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?