חזרה לתוצאות החיפוש

"הפוטנציאל למעשים טובים ורעים קיים בכל אחד מאיתנו. לכן, טוענות ד"ר פנינה לנגברג וד"ר מירה קרניאלי, שישנה חשיבות בבירור מכלול המשתנים המשפיעים על ההתנהגות המוסרית של האדם תוך בחינת המניעים להתנהגות בלתי-מוסרית. בכך עוסק ספר זה. הספר מציג את כוחן של ההשפעות החברתיות-סוציולוגיות והאישיות-פסיכולוגיות על ההתנהגות המוסרית של האדם, מדגיש את חשיבותן של הנסיבות בהן היא מתרחשת ועל בסיס מידע זה מציע דרכים לחינוך מוסרי. ספר זה מכוון לחיזוק ההתלבטות המוסרית, שיקול הדעת הערכי-אוטונומי ופיתוח זהות מוסרית. ד"ר פנינה לנגברג וד"ר מירה קרניאלי, חותמות את הספר במכלול הצעות יישומיות, שמטרתן לפתח אדם המודע לממד המוסרי בחייו, המסוגל לחשיבה מוסרית, ערכית, עצמאית, אותנטית וביקורתית. זאת באמצעות פיתוח כישורים קוגניטיביים ויכולות רגשיות, המשפיעים על מוסריות האדם"--מן המעטפת האחורית.

כותר חידת הטוב והרע - המוסריות שבאדם : היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים / פנינה לנגברג, מירה קרניאלי.
כותרים נוספים On title page verso: Human morality - a question of good vs. evil : psychological and educational aspects / Pnina Langberg, Mira Karnieli.
מקום קשור Tel Aviv-Yafo (Israel),-place of publication
Tel Aviv-Yafo (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים קרניאלי, מירה (מחבר)
מוציא לאור תל אביב : מסדה
שנה תשע"א 2011
הערת תוכן ותקציר פתח דבר: חינוך מוסרי חברתי-ערכי כפיתרון לחידת הטוב והרע -- הקדמה -- פרק 1: מעשים רעים, מעשים טובים -- מעשים טובים / 'מרגיש נכון' -- פרק 2: מוסר מהו? -- שער 1: תרבות וחברה -- פרק 3: שיח תרבותי-חברתי -- השיח החברתי -- המילה והסיפור -- כוחה ההרסני של השפה -- פרק 4: נורמות התנהגות -- שיח התומך בנורמות התנהגות -- שער 2: מוסר האדם: ממדים פסיכולוגיים -- פרק 5: האדם והחשיבה המוסרית -- תפיסה חברתית מוסרית ושיקול הדעת המוסרי -- התפתחותה של תפיסה חברתית-מוסרית -- התפתחות ההבנה הפסיכולוגית -- פרק 6: האדם והרגש המוסרי -- התפתחותם של רגשות מוסריים -- אמפתיה -- אמפתיה והתפתחותם של עקרונות מוסריים -- סוציאליזציה של רגשות מוסריים -- אינטואיציה מוסרית -- פרק 7: האדם - התפתחותו הרגשית -- בגרות רגשית ומוסריות -- התפתחות רגשית: זהות מול הזדהות טוטאלית -- שלבי התפתחות הנפש: בין היחיד לחברה -- עמדה מוסרית ושלמות הנפש -- פרק 8: התפתחותה של זהות מוסרית אוטונומית -- מאפייניה של הפעולה המוסרית - פרי התיווך הפנימי -- אימוץ כלים תרבותיים בדרך לצמיחה אידיאולוגית -- תפקיד החינוך בהעברת המסרים -- שער 3: עוצמתה של הסיטואציה -- פרק 9: גורמי מצב -- כוחו של לחץ קבוצתי -- העומדים מהצד -- כוחה של סמכות -- מקדמי ציות עיוור -- כוחה של אנונימיות --
שער 4: סוציאליזציה מוסרית: עקרונות החינוך להתנהגות מוסרית -- פרק 10: חינוך ומוסר -- הקשר בין חינוך ומוסר -- המורה כמחנך למוסריות -- יעדי החינוך המוסרי -- פרק 11: אידיאולוגיה מוסרית -- אידיאולוגיה מוסרית בבית-הספר -- החינוך כסוכן של אידיאולוגיה מוסרית -- אידיאולוגיה מוסרית בתוכנית הלימודים -- פרק 12: יעדים בחינוך המוסרי -- אוטונומיה -- כבוד האדם -- התלבטות מוסרית -- נורמות ראויות -- שער 5: סוציאליזציה מוסרית: היבטים ליישום -- פרק 13: חינוך מוסרי בראיית הזמן -- מבט על אנטומיה של האישיות המוסרית -- גישות איטגרטיביות לחינוך מוסרי -- אסטרטגיות לחינוך מוסרי מקיף -- פרק 14: טיפוח מומחיות מוסרית -- מומחיות מהי? -- מהי מומחיות בתחום המוסר? -- מטרות בהוראה -- פרק 15: תרבות מוסרית בבית-הספר -- תרבות מוסרית בבית הספר - רכיבים מרכזיים -- שער 6: אסטרטגיות בהוראה: הדידקטיקה של החינוך למוסר -- פרק 16: אסטרטגיות בהוראה המקדמות מומחיות מוסרית -- הגישה הקונסטרוקטיביסטית -- הגישה הקונטקסטואלית/ההקשרית -- הגישה ההתנהגותית -- פרק 17: תוכניות הלימודים -- שימוש בספרות ובתכנים לימודיים לחינוך מוסרית -- קריאה אקטיבית של תכני לימוד -- ערכים מוסריים מול מוסכמות חברתיות -- מעשיות, אגדות וסיפורים בחינוך המוסרי -- פרק 18: הכשרת מורים --
חינוך מוסרי במוסדות להכשרת מורים -- חינוך למוסר -- יעדים בהכשרת מורים במסגרת ההדרכה הפדגוגית -- מבט על - החינוך למוסר בהכשרת מורים -- חידת הטוב והרע - סוף דבר -- רשימה ביבליוגרפית -- מפתח העניינים.
הערות כולל ביבליוגרפיה (עמודים 177-167) ומפתח.
תיאור 186 עמודים
23 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990034470370205171
קישורים תמונה קדמית
תמונה אחורית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?