חזרה לתוצאות החיפוש

בשלחן ערוך - המאור: "במחבר וברמ"א נסתמך על דפוסים ראשונים... ובנו"כ... התבססנו על דפוסים מוסמכים... הוספנו... מראי מקומות, הפניות, שיבושי צנזורה... פתיחת ראשי התיבות..." (הקד' של חלק השו"ע). ע ל - ה ד ף: טורי זהב, שפתי כהן, (נקודות הכסף), באר הגולה, באר היטב, ביאור הגר"א, פרי מגדים, מחצית השקל, יד אפרים, דגול מרבבה, חידושי רע"ק, פתחי תשובה, גליון מהרש"א, (הערות). (אוצר מפרשים) : [ליקוט מפרשים מתוך]: חידושי הגרשוני, לרבי גרשון אשכנזי; מטה יהונתן, לרבי יהונתן אייבשיץ; נחלת צבי, לבעל הפתחי תשובה; צבי לצדיק, לרבי צבי הירש קאלישר; יד אברהם, לרבי אברהם משכיל לאיתן; הגהות הט"ז. ב ס ו ף נוספו: פרי חדש, לרבי חזקיה די סילוא; חוות דעת, לרבי יעקב לורברבוים מליסא; ילקוט מפרשים (מספרים רבים וצורפו אליו החידושים... בסוף... השו"ע המצויים)

כותר טור ושלחן ערוך המאור : חלק אורח חיים : הלכות ברכות, סימנים רב-רל / יעקב בן אשר
ראש המכון - הרב דניאל ביטון
ראש המערכת - הרב ישראל יהושע הרצברג.
מחברים/ יוצרים נוספים קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575.
מוציא לאור ירושלים : מכון המאור
שנה תשס"ח 2007
הערות לכל חלק שער חלקי מיוחד.
בשער השו"ע: שולחן ערוך : חלק אורח חיים / לרבי יוסף קארו
ועליו הגהות הרמ"א לרבי משה איסרליש
וסביב להם יחנו מגן אברהם ... טורי זהב ... באר היטב ... שערי תשובה ... באר הגולה ... ביאור הגר"א ... אשל אברהם (אופנהיים) ... חידושי רע"ק ... פרי מגדים ... נתיב חיים לרבי נתנאל ווייל ... לבושי שרד ... מחצית השקל לרבי שמואל הלוי קליין, חתם סופר ... דגול מרבבה ... עטרת זקנים ...
בסוף הספר אליהו רבא / לרבי אליהו שפירא אב"ד טיקטין ... עם שער חלקי מיוחד.
תיאור 1 כרך (מספור עמודים רב)
35 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990026505200205171
קישורים תמונה קדמית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?