חזרה לתוצאות החיפוש

ספר
כותר תלמוד בבלי נהרדעא : מן תלמוד בבלי עם כל המפרשים כאשר נדפס מקדם... מהדורת נהרדעא.
כותרים נוספים מוסף רש"י
לעזי רש"י
תלמוד בבלי. תשנ"ב.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחבר/יוצר אמדן, יעקב בן צבי, 1697-1776.
מוציא לאור ירושלים : וגשל, ח
שנה תשנ"ב-
הערות דפוס צילום של הוצאת וילנא עם הוספות.
"ההוספות: סידור מחדש של פירוש רש"י... הדגשות דיבורי המתחיל... שיבושי לשון... הבאנו... מתחת לפירוש רש"י... מדור 'לעזי רש"י' על הדף... מתורגמים... ללשון של זמננו... מתוך ספר 'אוצר לעזי רש"י'. חסרונות הש"ס... במקום על גבי הדף"
בכרכים ב, ד, ו, ט-טז, יח-כ נוספו: "מוסף רש"י... השלמות מפירושי רש"י... בתנ"ך ובש"ס... מחברו ר' מאיר דוד בן שם... עין משפט - הוספנו ציונים מרובים... תוקנו... משובשים... הגהות וחידושים - בסוף... ריכזנו את ההוספות... שנדפסו בשסי"ם... וסידרנום
במרוכז... הוספנו את היעב"ץ והגהות מהרש"ם שהיו עד כה בכתב יד"
כרך יט, עותק 2: ללא התוספות
הוספות: מוסף רש"י
לעזי רש"י
חסרונות הש"ס
עין משפט.
א: ברכות. תשנ"ז
ב: שבת. תשנ"ב.
ג: ערובין. תשנ"ז.
ד: פסחים שקלים: תשנ"ה.
ה: ר"ה-סוכה-יומא. תשנ"ה
ו: ביצה-תענית-מגילה-מוע"ק-חגיגה. תשנ"ה.
ז: יבמות. תשנ"ב.
ח: כתובות. תשנ"ב.
ט: נדרים. תשנ"ב.
י: גיטין.
יא: קדושין. תשנ"ד.
יב: בבא קמא. תשנ"ב.
יג: בבא מציעא. תשנ"ב.
יד: בבא בתרא. תשנ"ב.
טו: סנהדרין-שבועות-מכות. תשנ"ד
טז: ע"ז-הוריות-עדיות. תשנ"ה.
יז: זבחים-מנחות. תשנ"ה.
יח: חולין. תשנ"ה
יט: בכורות-ערכין-תמורה-כריתות. תשנ"ו.
כ: נדה. תשנ"ו.
כרך א- כ
תיאור כר
32 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990025588330205171
קישורים לחלק א, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק ב, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק ג, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק ד, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק ה, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק ו, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק ז, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק ח, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק ט, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק טו, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק טז, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק י, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק יא, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק יב, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק יג, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק יד, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק יז, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק יח, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק יט, מהדורת תשס"ח באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
לחלק כ באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?