חזרה לתוצאות החיפוש

ספר
כותר Talmud Yerushalmi : the Jerusalem Talmud, with an annotated, interpretive elucidation, as an aid to Talmud study.
כותרים נוספים בשער גם: תלמוד ירושלמי
Jerusalem Talmud
Talmud Yerushalmi. English. 2005.
מהדורה Schottenstein ed.
מחברים/ יוצרים נוספים Schorr, Yisroel Simcha
מוציא לאור Brooklyn, N.Y : Mesorah Publications
שנה 2005-2018
הערת תוכן ותקציר v. [Inaugural vol.]. Tractate Berachos, chapter 1, folios 1-11. 2005.
v. [1]. Tractate Berachos, v. 1, ch. 1-4. 2005.
v. [2]. Tractate Berachos, v. 2, ch. 5-9. 2006.
v. 3. Tractate Peah. 2006.
v. 4. Tractate Demai. 2009.
v. 5. Tractate Kilayim. 2009.
v. 6a. Tractate Sheviis, v. 1, ch. 1-5. 2006.
v. 6b. Tractate Sheviis, v. 2, ch. 6-10. 2006.
v. 7. Tractate Terumos, v. 1, ch. 1-5. 2010.
v. 8. Tractate Terumos, v. 2, ch. 6-11. 2010.
v. 9. Tractate Maasros. 2007.
v. 10. Tractate Maaser sheni. 2008.
v. 11. Tractate Challah. 2008.
v. 12. Tractate Orlah -- Tractate Bikkurim. 2007.
v. 13. Tractate Shabbos, v. 1, ch. 1-4. 2013.
v. 14. Tractate Shabbos, v. 2, ch. 5-9. 2013.
v. 15. Tractate Shabbos, v. 3, ch. 10-24. 2013.
v. 16. Tractate Eruvin, v. 1, ch. 1-4. 2014.
v. 17. Tractate Eruvin, v. 2, ch. 5-10. 2014.
v. 18. Tractate Pesachim, v. 1, ch. 1-5. 2011.
v. 19. Tractate Pesachim, v. 2, ch. 6-10. 2011.
v. 21. Tractate Yoma. 2011.
v. 22. Tractate Succah. 2008.
v. 23. Tractate Beitzah. 2010.
v. 24. Tractate Rosh Hashanah. 2012.
v. 25. Tractate Taanis. 2014.
v. 26. Tractate Megillah. 2012.
v. 27. Tractate Chagigah. 2014.
v. 28. Tractate Moed Katan. 2012.
v. 29. Tractate Yevamos, v. 1, ch. 1-7. 2015.
v. 30. Tractate Yevamos, v. 2, ch. 8-16. 2015.
v. 31. Tractate Kesubos, v. 1, ch. 1-5. 2015.
v. 32. Tractate Kesubos, v. 2, ch. 6-13. 2015.
v. 33. Tractate Nedarim. 2016.
v. 34. Tractate Nazir, v. 1, ch. 1-5. 2016.
v. 35. Tractate Nazir, v. 2, ch. 6-9. 2016.
v. 36. Tractate Sotah, v. 1., ch. 1-5. 2017.
v. 37. Tractate Sotah, v. 2., ch. 6-9. 2017.
v. 38. Tractate Gittin, v. 1, ch. 1-4. 2016.
v. 39. Tractate Gittin, v. 2, ch. 5-9. 2016.
v. 40. Tractate Kiddushin. 2017.
v. 41. Tractate Bava Kamma. 2018.
v. 42. Tractate Bava Metzia. 2018.
v. 43. Tractate Bava Basra. 2018.
v. [44]. Tractate Sanhedrin, v. 1, ch. 1-6. 2012.
הערות Hebrew and annotated translation in English on opposite pages
supplementary materials chiefly in English.
"The facing Gemara pages in this volume are reproduced from the... Oz Vehadar edition of Talmud Yerushalmi...based on the earliest printed edition (Venice 1523), with emendations deriving from various manuscripts."--Vol. [1/1], p. xxvi.
Under the general editorship of Yisroel Simcha Schorr, Chaim Malinowitz and Mordechai Marcus in collaboration with a team of Torah scholars.
"A project of the Mesorah Heritage Foundation."
Some volumes have additional volume and author statements.
On cover of vol. 1, c. 1: This inaugural preview volume of chapter one is presented at the siyum/completion dinner of the Schottenstein edition of Talmud Bavli, March 15, 2005, 5 Adar II 5765, the New York Hilton.
Includes index.
NLI copy S, volume [35], part 2, Tractate Nazir, on spine: [volume 34].
סדרה The ArtScroll series
תיאור 45 v. (v. [preview vol., 1-19, 21-[44])
31 cm.
שפה אנגלית
עברית
מזהה ISBN1422602346 (v. [1])
ISBN1422602354 (v. [2])
ISBN1422602362 (v. 3)
ISBN1422602451 (v. 4)
ISBN9781422602454 (v. 4)
ISBN1422602443 (v. 5)
ISBN9781422602447 (v. 5)
ISBN1422602370 (v. 6a)
ISBN1422602389 (v. 6b)
ISBN1422602478 (v. 7)
ISBN9781422602478 (v. 7)
ISBN1422602397 (v. 9)
ISBN9781422602393 (v. 9)
ISBN1422602486 (v. 8)
ISBN9781422602485 (v. 8)
ISBN1422602419 (v. 10)
ISBN9781422602416 (v. 10)
ISBN1422602435 (v. 11)
ISBN9781422602430 (v. 11)
ISBN1422602400 (v. 12)
ISBN9781422602409 (v. 12)
ISBN1422602567 (v. 13)
ISBN9781422602560 (v. 13)
ISBN1422602575 (v. 14)
ISBN9781422602577 (v. 14)
ISBN1422602583 (v. 15)
ISBN9781422602584 (v. 15)
ISBN1422602591 (v. 16)
ISBN9781422602591 (v. 16)
ISBN1422602605 (v. 17)
ISBN9781422602607 (v. 17)
ISBN1422602508 (v. 18)
ISBN9781422602508 (v. 18)
ISBN1422602516 (v. 19)
ISBN9781422602515 (v. 19)
ISBN1422602494 (v. 21)
ISBN9781422602492 (v. 21)
ISBN1422602427 (v. 22)
ISBN9781422602423 (v. 22)
ISBN142260246X (v. 23)
ISBN9781422602461 (v. 23)
ISBN1422602540 (v. 24)
ISBN9781422602546 (v. 24)
ISBN9781422602614 (v. 25)
ISBN1422602524 (v. 26)
ISBN9781422602522 (v. 26)
ISBN1422602621 (v. 27)
ISBN9781422602621 (v. 27)
ISBN1422602559 (v. 28)
ISBN9781422602553 (v. 28)
ISBN142260263X (v. 29)
ISBN9781422602638 (v. 29)
ISBN1422602648 (v. 30)
ISBN9781422602645 (v. 30)
ISBN1422602656 (v. 31)
ISBN9781422602652 (v. 31)
ISBN1422602664 (v. 32)
ISBN9781422602669 (v. 32)
ISBN1422602699 (v. 33)
ISBN9781422602690 (v. 33)
ISBN1422602702 (v. 34)
ISBN9781422602706 (v. 34)
ISBN1422602710 (v. 35)
ISBN9781422602713 (v. 35)
ISBN1422602729 (v. 36)
ISBN9781422602720 (v. 36)
ISBN1422602737 (v. 37)
ISBN9781422602737 (v. 37)
ISBN1422602672 (v. 38)
ISBN9781422602676 (v. 38)
ISBN1422602680 (v. 39)
ISBN9781422602683 (v. 39)
ISBN1422602745 (v. 40)
ISBN9781422602744 (v. 40)
ISBN1422602753 (v. 41)
ISBN9781422602751 (v. 41)
ISBN1422602761 (v. 42)
ISBN9781422602768 (v. 42)
ISBN142260277X (v. 43)
ISBN9781422602775 (v. 43)
ISBN1422602532 (v. [44])
ISBN9781422602539 (v. [44])
מספר מערכת 990024792900205171
קישורים תמונה קדמית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?