חזרה לתוצאות החיפוש

כותר דברי יעקב / יעקב עדס באאמו"ר ... יהודה ...
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מוציא לאור ירושלים : מוציא לאור לא ידוע
שנה תשנ"ב-תשע"ג
הערת תוכן ותקציר חלק א. זרעים, מועד א. תשנ"ב.
חלק ב. מועד ב, נשים א. תשנ"ג.
חלק ג. נשים ב, נזיקין, קדשים (חולין, יו"ד).
כרך חמישי. מסכת קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, עבודה זרה, מסכת הוריות, מסכת זבחים, מסכת ערכין, מסכת כריתות, מסכת נדה, מסכת כלים, מסכת מכשירין, מסכת עוקצין, ביאורי אגדות, ביאורים בתורה, ביאורים בנביאים, ביאורים בכתובים, השלמות והוספות לספר בכתבי האר"י, השלמות והוספות חספר בשמות הקודש, השלמות והוספות לספר קבלת הגר"א כרך א-ב, מדרכי העליה, השלמות לדברים שבכרכים הקודמים. [תשע"ג]. תמז עמודים.
תיאור 4 כרכים (חלק א-ג, כרך חמישי)
31 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990023979740205171
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?