חזרה לתוצאות החיפוש

הכרכים כוללים את מיטב מחקריה של נורית גוברין. חלק מן המחקרים פורסם בעבר בבמות שונות וחלקם רואה אור לראשונה, ערב יום הולדתה השמונים. המחקרים פורשים מניפה מרהיבה בעושרה ובהיקפה של הספרות העברית לדורותיה: החל בכתביהם של ראשוני המשכילים וכלה ביצירות עבריות שהופיעו בשנים האחרונות". -- כריכה אחורית. ; כרך ז: הכרך השביעי של קריאת הדורות: ספרות עברית במעגליה מצטרף לששת קודמיו ודומה להם באופיו ובארגונו. כמותם גם הוא כולל מחקרים, מאמרים, מסות ורשימות בהיקפים שונים. כותרת הסִדרה: “קריאת הדורות” היא דו־כיוונית, כפי שהוסבר במבוא לכרך הראשון (תשס”ב, 2002): הרצון לקריאה בספרות הדורות יחד עם היענות להזמנתם, כביכול, של סופרי הדורות הקודמים לקרוא ביצירותיהם וקיום דו־שיח עמהם. התפיסה העקרונית המונחת ביסודם של כל המחקרים: תרבות נבנית נדבך על גבי נדבך. הכלל של “חדש מפני ישן – תוציאו” אינו חל עליה. כל מחקר הוא נדבך נוסף בבניין זה, הנשען על קודמיו ומשמש בסיס לאלה שיבואו אחריו. כותרת המבוא של הכרך החמישי (תשע”ה, 2015), “משפחת הנשכחים”, מבטאת את התחושה הקשה שמשהו לא טוב עובר על החברה בישראל ביחסה לספרות העברית של הדורות הקודמים בכלל ולמחקר המלווה אותה בפרט. כותרת המבוא “כְּאֵב הכתיבה” מבטאת את ההרהורים הנוּגים המלווים ספר זה. פרקי הספר אורגנו בשבעה שערים. בשער הפותח, “לא בחלל הריק“, נכללו מסות עקרוניות הממשיכות ומרחיבות את השקפת העולם הספרותית והמחקרית של הכותבת. השער השני, “בין ספרות למקרא“, מוסיף עוד נדבך למחקריה בתחום זה. בשערים השלישי והרביעי: “דורות בשירה” ו”דורות בפרוזה” נכללו מחקרים על יוצרים ויצירות חדשים, מן העבר ומן ההווה, ידועים יותר וידועים פחות. בשער החמישי, “שיח יוצרים ויצירות”, יש חידוש בתחומים ובנושאים; נכללו בו פרקי הסדרה “ספרות ורפואה”, החוקרים את השתקפותו של נושא מורכב ומסועף זה בספרות העברית. נוסף עליהם הפרק העוקב אחר השתקפותם של הארכיאולוגיה והארכיאולוגים בספרות העברית. בשער השישי, “מקום בספרות“, ניתנו מחקרים על תל־אביב וכפר־סבא, פטרבורג, פריז וארה”ב והשתקפותם בספרות העברית. הם מצטרפים למחקרים בנושא “גיאוגרפיה ספרותית”, שכונסו בספר כתיבת הארץ: ארצות וערים על מפת הספרות העברית (תשנ”ח, 1998) והמשכם בכרכים ד ו־ו של ‘קריאת הדורות’ (תשס”ח, 2008; תשע”ה, 2015). השער השביעי, “עיתונאים וכתבי עת” מרחיב את המחקר בנושא זה.“המחקרים פורשׂים מניפה מרהיבה בעושרה ובהיקפה של הספרות העברית לדורותיה: החל מכּתביהם של ראשוני המשכילים וכלה ביצירות עבריות שהופיעו בשנים האחרונות. הידע והתובנות האצוּרים בין דפי כרכים אלה נותנים בידי כל שוחר תרבות מפתחות לעולם הספרות העברית. גם לבקיאים ברזי עולם זה יחדשו ספרים אלה חידושים רבים” (ד”ר גדעון טיקוצקי) -- (מהכריכה האחורית). ; קובץ מאמרים, רובם ראו אור קודם. תוכן חלקי: (From the Bibliography of the Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism)

כותר קריאת הדורות : ספרות עברית במעגליה / נורית גוברין
עורך: גדעון טיקוצקי.
כותרים נוספים On verso of t.p.: Reading the generations : contextual studies in Hebrew literature / Nurit Govrin.
מקום קשור Tel Aviv-Yafo (Israel)-place of publication
Jerusalem (Israel)
מחברים/ יוצרים נוספים טיקוצקי, גדעון, 1977-
מוציא לאור תל אביב : גוונים
שנה תשס"ב 2002-תשע"ט 2019
הערת תוכן ותקציר כרך א'
פתח דבר: דו שיח מתמיד -- אבנר הולצמן: קווים למפעלה המחקרי של נורית גוברין
שער ראשון: לא בחלל הריק -- לא בחלל הריק - ספרות בהקשריה -- מסורת המחאה בספרות העברית -- בין הסופר לשררה -- בשבחה של ספרות מגויסת -- הספרות, הסופרים והמדינה -- גיאוגרפיה יהודית -- זיכרון עתיד
שער שני: דורות בשירה -- י.ל. גורדון: שר השרים - מאה שנה למותו -- י.ד. גורדון: שירים לעת מצוא -- משולם זלמן גולדבוים: ביוגרפיה של משורר שנשכח -- משולם זלמן גולדבוים: עיונים במחזה "ידידיה האיסי" -- משולם זלמן גולדבוים: על סף המאה העשרים -- יעקב פיכמן: "אידיליות -ים" - פואמה לירית -- יעקב פיכמן: "רוח קדים" - שיר מפתח -- בין יעקב פיכמן לנתן לאתרמן -- על אברהם ברוידס
שער שלישי: דורות בפרוזה -- 'אהבה לבבית טהורה'. בן-ציון אלפס ומלחמתו לחינוך הנשים -- "לשנה הבאה בירושלים": על סיפורו של ש"י עגנון "מסובין" -- הנסתרות בנגלות - על השירה והפרוזה של אשר ברש שופמן כסופר-ילדים -- חפצה בחיים ובחרה במוות: "בת-הרב" ליעקב שטיינברג -- יהודה יערי: "אין מולדת מוציאה את האדם מיגונו" -- יהודה יערי: האימה הגדולה והשאיפה לגאולה
שער רביעי: דורות בספרות השואה -- מבשרם מרחוק - התגובות על השואה של מי שלא היו "שם" -- הפרדוקס והנסיון להיחלץ ממנו: על הקשר בין מסותיו של אפלפלד לסיפוריו -- השואה בספרות העברית של הדור הצעיר -- "כפו עלי חיים של אחרת" - רישומה של השואה בסיפורת הנשים העברית
שער חמישי: שיח יוצרים ויצירות -- סגנון המקאמה בספרות העברית בדורות האחרונים -- חכמת הפרצוף - מ.י. ברדיצ'בסקי בזיכרונותיהם של בני זמנו -- ויכוח שאחר לבוא: פולמוס מ.י. ברדיצ'בסקי ויעקב קלצקין -- מכתבי סופרים כפתח הצצה לעולמם -- בין אסון לישועה - פסילתו של גט בספרות העברית -- תוכחה מגולה -- חיפוש החוטם בספרות הארץ ישראלית בראשיתה - המקרה: א.ד. גורדון -- ל"ו תרגומים - ועוד שניים
שער ששי: כתבי-עת ספרותיים -- מאניפסטים ספרותיים -- המאניפסט כז'אנר ספרותי -- המוזות והתותחים: 'הצעיר' (ורשה, תרס"ח) -- "רם יתנופף דגל ישראל": הקמת המדינה ב'דבר לילדים' -- 'פמליה' בעריכת ישראל כהן -- בין נכס לנטל - המדורים לספרות בעיתונות היומית
כרך ב'
שער שביעי: דור בארץ -- 'ילקוט הרעים' - מציאות של המשך ומיתוס של התחלה -- "אדם במלחמה" - 'קשת סופרים': ילקוט לדברי-ספרות של סופרים חיילים -- במבוך. בנימין תמוז: 'מינוטאור' -- "הזכרונות חיים - והחיים הם זכרונות". משה שמיר: 'עד הסוף' -- ספר של תיקון. 'צדדים' לס. יזהר
שער שמיני: נשים בספרות -- אנדה עמיר: כניעה צורך כיבוש -- אנדה עמיר: "ברכת המוות השלווה" -- היא נפלה בשדות - על ברברה פרופר משדה-בוקר -- "להב יסורים ועליצות הקרב". מן השוליים למרכז: על שירת גיטל מישקובסקי -- עוף-החול - שולמית לפיד: 'גיא-אוני' -- "עמוק בתוך מחילות הזיכרון" - נאוה סמל: 'כובע זכוכית' -- אשת הסופר -- רק שביל - על ספרה של רבקה גובר
שער תשיעי: בין יהודים לערבים -- בין אויב לבן-דוד: הבעיה הערבית והשתקפותה בספרות העברית התחלות ומגמות -- "אכן נוכחתי לדעת כי טעיתי..." חוג'ה מוסה: "השיר עבד אל-קדר" -- "כי נגע בהם המות ולא המיתם" - יעקב שטיינברג: "ישמעאל" -- שני מספרים שמשפטם שונה: בין ברנר לדבורה בארון -- עלילת השבוי -- ברנר והסכם השלום עם הפלשתינים
שער עשירי: דב סדן -- נקודות-המשען בביקורת הספרות של דב סדן -- דב סדן כעורך -- מאויב לאוהב - בין דב סדן לאורי צבי גרינברג -- "נשים כאנשים" - דב סדן כפמיניסט -- דב סדן הפולמוסן -- "על אם הדרך" - שיר-העם במשנתו של דב סדן -- שעשועיו הרציניים של דב סדן -- בין תמימות לביקורת - הבדיחה כאסטרטגיה -- היחיד - עם פטירתו של דב סדן
שער אחד-עשר: מחיי הספרות -- מחיר הראשונות - מחדשים ופורצי-דרך בספרות העברית -- מרכז לסופרים -- הזמנה למלחמת-שניים -- צריך ביוגרפיות מצולמות -- שמות במסכות -- "הכאב הציוני" (י.ח. ברנר) -- אשרי מי שמת והשלום למראשותיו -- עמנואל בן גוריון: הבן והתלמיד -- עמנואל בן גוריון: ענף עץ אבות
שער אחרון: שני דורות - אב ובת -- חשבון-הדורות וחשבון-הדור - מדינות התרבות של ישראל כהן -- לאחוז בשולי ההיסטוריה - דור שנות ה-30 ומשהו - קטלוג חוויות.
כרך ה'
שער 1. לא בחלל הריק - מסות ורשימות כלליות על הספרות העברית ומוסדותיה -- שער 2. בין ספרות למקרא -- שער 3.. סופרי מופת : יוסף חיים ברנר -- שער 4.. סופרי דורות בארץ: אריה סיון -- אהרון מגד -- מרדכי טביב -- חיים באר.
כרך ו'
שער .5 מקום בספרות - מחקרים על גליציה והונגריה בספרות העברית -- שער 6. עיתנואים וכתבי עת -- שער 7. ביקורת: שירה -- פרוזה מחקר.
כרך ז'
‏ש‏ער ראשון. לא בחלל הריק -- שער שני. בין ספרות למקרא -- שער שלישי. ‏ דורות בשירה -- שער רביעי. דורות בפרוזה -- שער חמישי שיח יוצרים ויצירות -- שער שישי. מקום בספרות -- שער שביעי. עיתונאים וכתבי עת. -- הערה ביבליוגרפית -- רשימת ספרי נורית גוברין וספרים בעריכתה -- מפתח השמות -- תוכן העניינים של ששת הכרכים הקודמים. -- ירושלים : כרמל, תשע"ט 2019. 583 עמודים.
הערות מול השער: אוניברסיטת תל-אביב - הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר ואסלי אנטין - בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג - מכון כץ לחקר הספרות העברית.
כולל ביבליוגרפיות ומפתחות.
תיאור 6 כר' (חלק א-ו) : איורים, פורטרטים, פקסימילים
25 ס"מ.
שפה עברית
מזהה ISBN9654114364
ISBN9789654078726 (V.3-4)
ISBN9789655345636 (V.5)
ISBN9789655345643 (V.6)
מספר מערכת 990022123150205171
קישורים תמונה קדמית
תמונה אחורית
תוכן העניינים

תנאי השימוש:

הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם. חל איסור על העתקה, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף. 

תנאי השימוש אינם מונעים שימוש בפריט למטרות המותרות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כגון: שימוש הוגן בפריט. בכל מקרה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים ואת שמו של בעל האוסף בעת השימוש בפריט וחל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.

אם ברצונך לעשות בפריט שימוש מחוץ למדינת ישראל, עליך לברר מהם השימושים המותרים על פי הדין החל באותה מדינה שכן כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה.

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: copyright@nli.org.il

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?