חזרה לתוצאות החיפוש

ספר
כותר Talmud Bavli : the Gemara : the classic Vilna edition, with an annotated, interpretive elucidation, as an aid to Talmud study.
כותרים נוספים Talmud Bavli. English. 2000.
מהדורה Schottenstein daf yomi ed.
The Forman ed. of Seder Zeraim.
The Horn ed. of Seder Moed.
The Ellis Safdeye ed. of Seder Nashim.
The Davis family ed. of Seder Nezikin.
The Schwartz ed. of Seder Kodashim.
מחבר/יוצר Goldwurm, Hersh
מוציא לאור Brooklyn, N.Y : Mesorah Publications
שנה 2000-2005
הערת תוכן ותקציר v. 1. Tractate Berachos, v. 1. 2000.
v. 2. Tractate Berachos, v. 2. 2002.
v. 3. Tractate Shabbos, v. 1. 2002.
v. 4. Tractate Shabbos, v. 2.
v. 5. Tractate Shabbos, v. 3.
v. 6. Tractate Shabbos, v. 4. 2004.
v. 7. Tractate Eruvin, v. 1.
v. 8. Tractate Eruvin, v. 1.
v. 9. Tractate Pesachim, v. 1. 2005.
v. 10. Tractate Pesachim, v. 2. 2005.
v. 11. Tractate Pesachim, v. 3. 2004.
v. 12. Tractate Shekalim from Talmud Yerushalmi as it appears in Talmud Bavli. 2005.
v. 13. Tractate Yoma, v. 1. 2004.
v. 14. Tractate Yoma, v. 2. 2005.
v. 15. Tractate Succah, v. 1. 2003.
v. 16. Tractate Succah, v. 2. 2003.
v. 17. Tractate Beitzah. 2004.
v. 18. Tractate Rosh Hashanah.
v. 19. Tractate Taanis. 2004.
v. 20. Tractate Megillah. 2001.
v. 21. Tractate Moed Katan. 2004.
v. 22. Tractate Chagigah.
v. 26. Tractate Kesubos, v. 1.
v. 27. Tractate Kesubos, v. 2.
v. 28. Tractate Kesubos, v. 3. 2003.
v. 29. Tractate Nedarim, v. 1. 2004.
v. 30. Tractate Nedarim, v. 2. 2004.
v. 31. Tractate Nazir, v. 1. 2000.
v. 32. Tractate Nazir, v. 2. 2000.
v. 33. Tractate Sotah.
v. 34. Tractate Gittin, v. 1. 2000.
v. 35. Tractate Gittin, v. 2. 2000.
v. 36. Tractate Kiddushin, v. 1. 2001.
v. 37. Tractate Kiddushin, v. 2. 2001.
v. 38. Tractate Bava kamma, v. 1.
v. 39. Tractate Bava kamma, v. 2. 2001.
v. 40. Tractate Bava kamma, v. 3. 2001.
v. 41. Tractate Bava metzia, v. 1. 2000.
v. 42. Tractate Bava metzia, v. 2. 2001.
v. 43. Tractate Bava metzia, v. 3. 2001.
v. 44. Tractate Bava basra, v. 1.
v. 45. Tractate Bava basra, v. 2. 2002.
v. 46. Tractate Bava basra, v. 3.
v. 47. Tractate Sanhedrin, v. 1. 2002.
v. 48. Tractate Sanhedrin, v. 2.
v. 49. Tractate Sanhedrin, v. 3.
v. 50. Tractate Makkos. 2001.
v. 51. Tractate Shevuos.
v. 52. Tractate Avodah zarah, v. 1. 2002.
v. 53. Tractate Avodah zarah, v. 2. 2002.
v. 54. Tractate Horayos, Tractate Eduyos.
v. 55. Tractate Zevachim, v. 1.
v. 56. Tractate Zevachim, v. 2.
v. 57. Tractate Zevachim, v. 3.
v. 58. Tractate Menachos, v. 1.
v. 59. Tractate Menachos, v. 2.
v. 60. Tractate Menachos, v. 3.
v. 61. Tractate Chullin, v. 1. 2003.
v. 62. Tractate Chullin, v. 2.
v. 63. Tractate Chullin, v. 3. 2004.
v. 64. Tractate Chullin, v. 4. 2003.
v. 65. Tractate Bechoros, v. 1. 2003.
v. 66. Tractate Bechoros, v. 2.
v. 67. Tractate Arachin.
v. 68. Tractate Temurah. 2004.
v. 69. Tractate Kereisos. 2004.
v. [70]. Tractate Me'ilah -- Tractate Kinnim -- Tractate Tamid -- Tractate Middos. 2004.
v. 71. Tractate Niddah, v. 1. 2001.
v. 72. Tractate Niddah, v. 2.
הערות כותר נוסף: תלמוד בבלי.
Hebrew and annotated translation in English on opposite pages.
"The Hebrew folios are reproduced from the newly typeset and enhanced Oz Vehadar edition of the classic Vilna Talmud."--Title page.
Under the general editorship of Hersh Goldwurm from 1990 through 1993, since 1993, Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz [on later volumes] are the general editors.
Some volumes have additional edition statements.
For complete contents, see Hebrew entry (2047514).
סדרה ArtScroll series
תיאור 61 v. (v.1-14, 17-22, 26-33, 35-41, 43-46, 48-63, 65, 67-70, 72)
26 cm.
שפה אנגלית
מזהה ISBN1578196000 (v.1)
ISBN1578196019 (v.2)
ISBN1578196086 (v.4)
ISBN1578196094 (v.5)
ISBN1578196183 (v.6)
ISBN1578196647 (v.7)
ISBN1578196671 (v.8)
ISBN1578196639 (v.9)
ISBN1578196620 (v.10)
ISBN1578196213 (v.11)
ISBN1422600041 (v.12)
ISBN1578196604 (v.13)
ISBN1578196612 (v.14)
ISBN1578196108 (v.15)
ISBN1578196116 (v.16)
ISBN1578196167 (v.17)
ISBN1578196175 (v.18)
ISBN1578196191 (v.19)
ISBN1578196205 (v.20)
ISBN1578196515 (v.21)
ISBN1578196035 (v.22)
ISBN1578196256 (v.26)
ISBN1578196264 (v.27)
ISBN1578196272 (v.28)
ISBN1578196477 (v.29)
ISBN1578196485 (v.30)
ISBN1578196310 (v.31)
ISBN1578196329 (v.32)
ISBN1578196337 (v.33)
ISBN157819640X (v.34)
ISBN1578196418 (v.35)
ISBN1578196426 (v.36)
ISBN1578196434 (v.37)
ISBN1578196345 (v.38)
ISBN1578196353 (v.39)
ISBN1578196361 (v.40)
ISBN157819637X (v.41)
ISBN1578196388 (v.42)
ISBN1578196396 (v.43)
ISBN1578196442 (v.44)
ISBN1578196450 (v.45)
ISBN1578196469 (v.46)
ISBN1578196299 (v.47)
ISBN1578196302 (v.48)
ISBN1578196280 (v.49)
ISBN1578196493 (v.50)
ISBN1578196078 (v.51)
ISBN157819654X (v.54)
ISBN1578196124 (v.55)
ISBN1578196140 (v.56)
ISBN1578196159 (v.57)
ISBN1578196043 (v.58)
ISBN1578196051 (v.59)
ISBN157819606X (v.60)
ISBN1578196221 (v.61)
ISBN157819623X (v[62)
ISBN1578196132 (v.63)
ISBN1578196345 (v.64)
ISBN1578196655 (v.65)
ISBN1578196507 (v.67)
ISBN1578196558 (v.68)
ISBN1578196566 (v.69)
ISBN1578196574 (v.70)
ISBN1578196582 (v.71)
ISBN1578196590 (v.72)
מספר מערכת 990020704790205171
קישורים תמונה קדמית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?