חזרה לתוצאות החיפוש

"ספר זה עוסק בשבת ומועדי ישראל על תפילותיהם, פיוטיהם, שירותיהם ויוצרותיהם שנוצרו לשמם במשך אלפי שנות קיומם, בהם משתקפים - ואין דוגמה לכך אצל שום אומה ולשון בעולם – תולדות עם ישראל, תרבותו, ספרותו, אמנותו, מדיניותו, מנהגיו, ההווי והמרטירולוגיה של היהודים בארץ ובגולה. בספר זה על שלושה כרכיו כלולים עשרה פרקים. הפרק הראשון דן בשבת, ובשאר תשעת הפרקים - לפי סדר המועדים - בראש השנה, יום כפורים, סוכות, חנוכה, פורים, פסח, חג עצמאות, שבועות ובין המצרים. על מכלול הנושאים השונים בזיקה לכל חג וחג הנדונים בספר זה, יוכל הקורא לעמוד בתוכן העניינים שבראש הספר, ובעיקר ב"מפתח העניינים שבכל מאמר" שבסוף הספר. בכל מאמר ומאמר השתדל המחבר להוכיח את מקוריותו של כל חג על כל טקסיו ומנהגיו חדורי טוהר המוסר היהודי. גם על טקסים ומנהגים מסוימים, שהושאלו מעמים אחרים, הטביעו חז"ל את החותמת של המוסר היהודי, וכך נעשו אף הם יהודיים מקוריים. כמו כן השתדל המחבר להרים על נס, את מקוריותה של היהדות בכל תחומי המדע והחכמה, מקוריות העוברת כחוט השני בספרותנו התנכית, התלמודית והמדרשית, ואף בספרות של ימי הביניים והדורות האחרונים. הקורא המעונין בקניית ידיעות ביהדות, בחכמת ישראל ובתודעה יהודית ימצא בספר זה ענין רב. " -- מהכריכה האחורית.

כותר שבת ומועדי ישראל : בהלכה, באגדה, בהיסטוריה בהווי ובפולקלור / מאת חיים לשם ...
כותרים נוספים On verso title page: Sabbath & Festivals of Israel : in Halacha, Aggadah, History, Way of Life and Floklore
מהדורה מהד' ב מתוקנת.
מקום קשור Tel Aviv-Yafo (Israel)-place of publication
Tel Aviv-Yafo (Israel),-place of publication
מוציא לאור תל אביב : ניב
שנה (תשכ"ט)
הערת תוכן ותקציר התוכן:
כרך א: שבת, ראש השנה, יום כיפורים, סוכות, חנוכה ופורים, כ' עמודים, עמודים 1-333.
כרך ב: פסח, חג העצמאות, שבועות, בין המצרים, ביבליוגרפיה ומפתחות, עמודים 337-700.
כרך ג: שבת, ראש השנה, יום כיפורים, סוכות, פורים, פסח, חג העצמאות ושבועות- מתן תורה, ל"ב עמודים, 445 עמודים.
הערות לכל כרך נוסף שער באנגלית.
תיאור 3 כר' (כרך א-ג)
25 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990019849050205171
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?