חזרה לתוצאות החיפוש

כותר פסקי תשובות : ליקוט מספרי שו"ת והלכה, מסודרים לפי סדר השלחן ערוך והמשנה ברורה בהדגשת הנושאים ובעיות שנתעוררו בתקופתנו / מלוקט וערוך ע"י שמחה רבינוביץ.
מהדורה [מהד' מורחבת. -- חלק ג].
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מוציא לאור ירושלים : שבצ"א רבינוביץ
שנה תשנ"ב
הערת תוכן ותקציר התוכן:
חלק ג. הלכות שבת סימנים רמ"ב-שמ"ד. 32, רפט, [3] ע'.
תיאור 1 כר' : פקסימילים
25 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990018214750205171
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?