חזרה לתוצאות החיפוש

ספר
כותר תוספתא עם פירוש חזון יחזקאל : כולל: א. גוף התוספתא עם חלופי גרסאות ... והגהות הגר"א. ב. באור חדש ... ג. חדושים ... ד. ציונים ומראה-מקומות בספרי התלמודים, מכילתא, ספרא וספרי ושאר מדרשי רז"ל ... בשם "מצפה שמואל" עם הוספות מרובות ... בשם "מראה יחזק אל" ... / [מאת] יחזקאל ... אברמסקי ...
כותרים נוספים תוספתא עם פרוש חזון יחזקאל
חזון יחזקאל
תוספתא. תשל"ט.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, 1886-1976
מוציא לאור ירושלים : בני המחבר
שנה תשל"ז-תשנ"ט
הערת תוכן ותקציר חלק [ב, א]. סדר מועד חלק ראשון. מסכתות שבת, עירובין, פסחים. תשל"ט. 12 עמודים לא ממוספרים, קמא דפים, 1 דף לא ממוספר.
חלק [ג, א]. סדר נשים חלק ראשון. מסכתות יבמות, כתובות, נדרים, נזיר. תשל"ז. 10 דפים לא ממוספרים, סב דפים, 1 דף לא ממוספר, נח דפים, 1 דף לא ממוספר, מא דפים.
חלק [ג, ב]. סדר נשים חלק שני. מסכתות סוטה, גיטין, קידושין ומפתחות. תשל"ז. 6 עמודים לא ממוספרים, מב דפים, 1 דף לא ממוספר, סח דפים, 1 דף לא ממוספר, מט דפים, 1 דף לא ממוספר, לד דפים, 1 דף לא ממוספר.
חלק [ה, א]. סדר קדשים חלק ראשון. מסכתות זבחים, מנחות, חולין. תשל"ז. 6 עמודים לא ממוספרים, סב דפים, 4 עמודים לא ממוספרים, סט דפים, 4 עמודים לא ממוספרים, מב דפים.
חלק [ה, ב]. סדר קדשים חלק שני. מסכתות בכורות, ערכין, תמורה, מעילה, כריתות. תשל"ז. 10 עמודים לא ממוספרים, סו דפים (דפוס צילום ירושלים תשכ"ו). 4 עמודים לא ממוספרים, כא דפים, 1 דף לא ממוספר, כ דפים 1 דף לא ממוספר, יט דפים (דפוס צילום ירושלים תשכ"ז).
חלק [ו]. סדר טהרות: מסכתות נדה, מקואות. בסוף הספר הדפסנו מעט... ח"ת ... על תוספתא כלים ואהלות.
הערות קודם שער מקוצר.
בשער חלק [ג, ספר א-ב]. ירושלים תשט"ז-תשכ"ג. דפוס צלום של הוצאות אלו.
בשער חלק [ו]. ירושלים, תשל"ב. דפוס צלום של הוצאה זו.
תיאור 6 כרכים ([חלק ב ספר א, חלק ג ספר א-ב, חלק ה-ו])
28 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990017548700205171
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?