חזרה לתוצאות החיפוש

ספר
כותר משניות מבוארות / בידי פינחס קהתי.
כותרים נוספים משניות מבארות
משנה. תשנ"ב.
מהדורה מהד' מוקטנת ומתוקנת. -- [א-ו].
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים קהתי, פינחס בן קהת, 1910-1977
מוציא לאור ירושלים : היכל שלמה
שנה תשנ"ב 1992
הערת תוכן ותקציר [א]. סדר זרעים. ברכות -- פאה -- דמאי -- כלאיים -- שביעית -- תרומות -- מעשרות, מעשר שני -- חלה, ערלה ,ביכורים.
[ב]. סדר מועד. שבת -- עירובין -- פסחים -- שקלים -- יומא -- סוכה, ביצה -- ראש השנה, תענית -- מגילה, מועד קטן, חגיגה.
[ג]. סדר נשים. יבמות -- כתובות -- נדרים -- נזיר -- סוטה -- גיטין -- קידושין.
[ד]. סדר נזיקין. בבא קמא -- בבא מציעא -- בבא בתרא -- סנהדרין -- מכות, שבועות -- עדויות -- עבודה זרה, הוריות -- אבות.
[ה]. סדר קדשים. זבחים -- מנחות -- חולין -- בכורות -- ערכין -- תמורה, כריתות -- מעילה, תמיד -- מידות, קינים.
[ו]. סדר טהרות. כלים פרק א-טו -- כלים פרק טז-ל -- אהלות פרק א-ט -- אהלות פרק י-יח -- נגעים -- פרה -- טהרות -- מקואות -- נידה, מכשירין -- זבים, טבול יום, ידים, עוקצין.
הערות דפוס צילום מוקטן.
נוסח המשנה מנוקד.
התוכן:
תיאור 49 כר'
15 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990012739360205171
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?