חזרה לתוצאות החיפוש

כותר קובץ ספרי הפלאה / והמה חידושי פינחס הלוי איש הורביץ ...
כותרים נוספים כתבה
ספר המקנה
שבת אחים
שאלות ותשובות גבעת פנחס
גבעת פינחס
חדושי הפלאה
הפלאה
חמר בקדש
ספר חדושים נחמדים
קבץ ספרי הפלאה
מהדורה בהוצאה מתוקנת ומשוכללת.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחבר/יוצר פרנקל-תאומים, ברוך, 1760-1828.
מוציא לאור ירושלים : הוצאת הפלאה עם הגהות ברוך טעם
שנה תשנ"ב
הערת תוכן ותקציר [א]. ספר כתובה: והוא חלק אחד מן ספר הפלאה : חידושי הלכות ואגדות [על מסכת כתובות] / הק' פינחס הלוי איש הורביץ
וכעת הודפס באותיות מאירות עינים בצרוף הגהות ברוך טעם. תשנ"ב. 4 עמודים לא ממוספרים, תנה עמודים.
[ב]. ספר המקנה: ... והוא חלק שני מספר הפלאה : חידושי הלכות ואגדות [על מסכת קדושין] / הק' פינחס הלוי איש הורביץ
וכעת הודפס באותיות מאירות עינים בצרוף הגהות ברוך טעם. תשנ"ב. 2 עמודים לא ממוספרים, תצז עמודים.
[ג]. ספר נתיבות לשבת: חידושים על שולחן ערוך אבן העזר סימן א-כה (הלכות קידושין) : והוא חלק אחד מן ספר שבת אחים / פנחס הלוי איש הורוויץ
וכעת הודפס באותיות מאירות עינים בצרוף הגהות ברוך טעם. תשנ"ב. 4 עמודים לא ממוספרים -- לתולדות רבינו בעל ההפלאה ט עמודים -- 4 עמודים לא ממוספרים, רכ עמודים -- ספר קונטרס אחרון : חידושים על שולחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות. סימנים סו-קיח. 4 עמודים לא ממוספרים, רכב עמודים.
[ד]. ספר חידושי הפלאה: חידושים וביאורים (על מסכתות הש"ס ושלחן ערוך חושן משפט). דפוס צילום של הוצאת ווילנא תר"ס. 2 עמודים לא ממוספרים, 86 עמודים, VI עמודים, 76 עמודים, VI עמודים, 118 עמודים -- ספר חידושים נחמדים : על סדר הש"ס ... / אשר חיברו ... מו"ה צבי הירש הלוי איש הורוויטץ, מו"ה מאיר יעקב הלוי איש הורוויטץ .. בני ... מו"ה פינחס הלוי ... דפוס צילום מתוך ספר הפלאה הוצאת ורשה תרכ"א. 4 דפים לא ממוספרים, נב-סד דפים. -- ספר שאלות ותשובות גבעת פנחס / פנחס הלוי איש הורוויץ. דפוס צילום למברג 1837. דף לא ממוספר, מז דפים. --
ספר שאלות ותשובות חומר בקודש / אשר חיבר ... מו"ה צבי הירש הלוי איש הורוויטץ. 2 עמודים לא ממוספרים, לח עמודים.
הערות הקטלוג נעשה לפי חלק ד. חלקים א-ג סודרו מחדש
חלק ד, א-ג דפוס צילום.
לחלק מן הכרכים שער מקוצר.
תיאור 4 כר' ([א-ד])
30 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990012587590205171
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?