חזרה לתוצאות החיפוש

כותר ספר שאלות ותשובות יביע אומר / ... חברתיו ... עובדיה יוסף ...
כותרים נוספים יביע אמר
ספר שאלות ותשובות יביע אמר
שאלות ותשובות יביע אמר
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מוציא לאור ירושלים : מדרש בני ציון
שנה תשי"ד-תשס"ט
הערת תוכן ותקציר חלק א. אורח חיים ויורה דעה. ק'ר'ן' מ'ש'י'ח'ו' [תשי"ד]. טו, [1]-רנב ע'.
ב. על ארבעה חלקי ש"ע. י'ק'ר'ו'ת' [תשט"ז]. [8], רפח ע'.
ג. על ארבעה חלקי השלחן ערוך. תש"ך. [8], שנח ע'.
ד. על ארבעה חלקי השלחן ערוך. תשכ"ד. [8], תו ע'.
ה. על ארבעה חלקי השלחן ערוך. תשכ"ט. [8], שס ע'.
ו. על ארבעה חלקי השלחן ערוך. תשל"ו. [8], שעו ע'.
ז. על ארבעה חלקי השלחן ערוך. תשנ"ג. [4], תכח ע'.
ח. על ארבעה חלקי השלחן ערוך. תשנ"ה. תקיב, [4] ע'.
ט. על ארבעה חלקי השלחן ערוך. תשס"ב. תסד ע'.
י. על ארבעה חלקי השלחן ערוך. תשס"ד. תקו, [3] ע'.
יא. חלק מפתחות. כולל תוכן עניינים ומפתחות על עשרת חלקי שאלות ותשובות יביע אומר. נערך ונסדר ע"י מכון מאור ישראל. תשס"ט. בשער: מהדורת רעננערט.
הערות חלקים ב-ה: יצאו לאור ע"י הישיבה פורת יוסף, חלקים ט-י יצא לאור ע"י מכון מאור ישראל.
חלק ה עותק 3 עם הקדשת המחבר בכתב ידו.
תיאור 11 כר' (חלק א-[יא])
35 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990012544300205171
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?