חזרה לתוצאות החיפוש

כותר ספר ערוך השלחן : בו יבואר כל הדינים והלכות הכתובים בשו"ע ... המפוזרים בספרי' האחרונים ... מגדולי הפוסקים ... / מאת ... מוהר"ר יחיאל מיכל בהרב ר' אהרן הלוי עפשטיין ...
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מוציא לאור ירושלים : המוסד לעידוד לימוד התורה
שנה תשנ"ב
הערת תוכן ותקציר התוכן:
[1]. אורח חיים חלק א. סימן א-רמא.
[2]. אורח חיים חלק ב. סימן רמב-תכח.
[3]. אורח חיים חלק ג. סימן תכט-תרצז.
[4]. יורה דעה חלק א. סימן א-קפב.
[5]. יורה דעה חלק ב. סימן קפג-תג.
[6]. אבן העזר.
[7]. חשן משפט חלק א. סימן א-קפח.
[8]. חשן משפט חלק ב. סימן קפט-תכז.
הערות דפוס צילום מוקטן של הוצאת וילנה תרפ"ג-תרפ"ט.
תיאור 8 כר' ([1-8])
18 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990012202400205171
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?