חזרה לתוצאות החיפוש

כותר יעקב איש וביתו : לתוך ספר זה נקבצו ובאו, חידושי תורתו / של ... הרב יעקב הכהן ...
כמו כן צורפו לספר שבחי ... רבי דידו-דוד הכהן ...
שבחי ... רבי מעתוק-עתוגי הכהן ...
ובסופו קונטרס שארית יוסף שהשאיר ... הרה"ג יוסף-וזיפה הכהן ...
מהדורה חלק א-ב.
מקום קשור Bene Brak (Israel)-place of publication
מוציא לאור בני ברק : א' כהן
שנה תשנ"ב-תשנ"ג
הערות בחלק א: ע' [קמז]-קפו כוללים: קונטרס דרכי אמת, עם שער מיוחד, ע' [קפז]-רלב כוללים: ספר תולדות ומדות, עם שער מיוחד, לט ע' אחרונים כוללים: ספר שארית יוסף, עם שער מיוחד.
בחלק ב יצאו עמו: ספר יקר הערך / כהן, מעתוק עתוגי, ספר תולדות ומדות / הכהן משה בן שלום, ספר והאיש משה / כהן, יוסף בן מאיר.
תיאור 2 כר' : איור, פורטרט, פקסימיל
25 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990012153740205171
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?