חזרה לתוצאות החיפוש

כותר ספר פרי אשל : והוא כולל חידושים ... במסכת יבמות וגם חידושים בשאר מסכתות הש"ס ובשו"ע יורה דעה וחו"מ ... / מבכורי ... שלום אלחנן לוי ...
ונלוה עם קונטרס ברכת אברהם כולל חידושי תורה בנידון היתר עגונה /מאת ... מו"ה אברהם אבלי יפה ...
מקום קשור Monroe (N.Y.)-place of publication
מחבר/יוצר יפה, אברהם אבלי בן ישראל
מוציא לאור .MONROE, N.Y : י' בראך
שנה תשנ"ב
הערות בשער: ווילנא ופרט של תרל"ז. דפוס צילום של הוצאה זו.
יצא עמו: יוסף לקח חלק א / יוסף רא"פ, עם שער מיוחד.
תיאור כח, י ד'
30 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990012122270205171
קישורים
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?