חזרה לתוצאות החיפוש

כותר ספר ערכי הספיקות : יפיץ אור על שיטות התלמוד והלכות הרמב"ם והמפרשים הראשונים ... בעניני ספיקות וחזקות ... / ערוך והוכן על ידי משה אהרן בהר"ר יוסף שמעון הלוי לעווין ...
כותרים נוספים ספר ערכי הספקות
ערכי הספקות
מקום קשור Brooklyn (New York, N.Y.)-place of publication
מוציא לאור ברוקלין נ.י. : ש' גאלדענבערג
שנה תשנ"ב
הערות בשער: ווילנא תרע"ב. דפוס צילום של הוצאה זו.
יצא עם: ס' אהבת אברהם / קולטונובסקי, אברהם בנימין. -- ברוקלין נ.י. : ש' גאלדענבערג, תשנ"ב.
תיאור VIII, נב ד'
29 ס"מ.
מתוך ספר אהבת אברהם : מיוסד על מחלוקתן של הראשונים אם ספיקא דאורייתא לחומרא הוא מה"ת או מדרבנן, יבואר בו על שיטת הרמב"ם ...
שפה עברית
מספר מערכת 990011984150205171
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?