חזרה לתוצאות החיפוש

ספר
כותר גנזי ירושלים : תורתן של גאונים וקדמונים מתוך כתבי יד הגניזה שבמצרים ...
עם הערות, ביאורים ומקורות ומבואות / מאת רבי שלמה אהרן ורטהימר.
מהדורה מהד' חדשה עם הוספות מכתבי-יד, מילואים ותיקונים / מאת אברהם יוסף בהר"ר משה ורטהימר.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחבר/יוצר ורטהימר, שלמה אהרן בן יעקב, 1866-1935
מוציא לאור ירושלים : כתב-יד וספר
שנה תשנ"ב
הערת תוכן ותקציר כרך א. מאה תשובות הגאונים ... ספרי רס"ג ...
הערות קודם שער מקוצר.
כרך ב: פרקי רבינו הקדוש ((מעשה תורה)).- שערי מוסר השכל לרב האי גאון.- משלי הקדמונים.- ספר הציווי להרמב"ם.- לקוטים מפירוש רש"י לספר איוב.- פירושי אגדות התלמוד להרשב"א.- ארבעה קנינים להריטב"א.- לקוטים מספר ארון העדות.- פירוש הקדיש.- טעם התקופות.- אזהרות שמירת הבריאות [מיוחס לרמב"ן].- אגרת רבינו יהונתן מלוניל להרמב"ם.- אגרת רבינו משה ב"ר מיימון.- מגילת מצרים : (תולדות היהודים בארץ מצרים בימי ר' שמואל הנגיד ור' משה ב"ר מימון).- שתי אגרות מגלות ירושלים.- אגרות בקשת פדיון שבויים (מעיר קרואן).- אגרות חכמי צור.- קורות היהודים בנרבונה.- פיוטים מהפייטן... ייני, מר' אליעזר הקליר, מר' יהודה הלוי, מר' אברהם אבן עזרא, מר"ש ן' גבירול, מר' יצחק אבן גיאת, מר"י ב"ר שמרי' הרופא. תש"ס. [15], ט, שצז, [1] ע'. [בהמתנה להפקדת חובה]
תיאור 1 כר' (כרך א) : פקסימילים
24 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990011924420205171
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?