חזרה לתוצאות החיפוש

כותר ספר שלמת אליהו : כולל שולחן ערוך יורה דעה עם הגהות הרמ"א באר הגולה לרבי משה רבקש, בתוספת מקורות, תיקונים והערות -- ביאור הגר"א להגאון רבי אליהו מוילנא ... -- ביאורים לביאורי הגר"א ... / ... נערך ... ע"י שלמה מתתיהו לוונטהל בן ... אברהם ...
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחבר/יוצר אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797
מוציא לאור ירושלים : ש"מ לוונטהל
שנה תשנ"ב-תשס"ו
הערת תוכן ותקציר התוכן:
[א]. הלכות טבילה - סימנים קצז-ר. קיט ע'.
[ב]. הלכות נדה - סימנים קפג-קצו. שלד ע', פה-קד, [1] ד'.
[ג]. הלכות מתנות כהונה, אבר מן החי, בשר שנתעלם מן העין, חלב, דם, מליחה. סימנים סא-עח. תשס"ו. 20, [ה]-שלח, [1] ע'.
הערות כרך [ב]: ד' פה-קד כוללים צילום הגהות הרמ"א, דפו"ר קראקא ש"ל.
תיאור 3 כר' ([א-ג])
25 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990011792650205171
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?