חזרה לתוצאות החיפוש

כותר ספר שמועות ישראל : ... הנהגות ישרות בתורה ובתפלה ... / אשר יצאו מפיו ... רבי ישראל בעל שם טוב ...
וכתבם תלמידו ... רבי יעקב יוסף מפולנאה, ... עם הוספות מראי מקומות לפסוקי תנ"ך ומאמרי חז"ל ... ועליו חיבור אבן ישראל : בו יצויין מקורות הדבר ים בשני התלמודים ובמדרשי חז"ל ...
כותרים נוספים אבן ישראל
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחבר/יוצר יעקב יוסף בן יהודה ליב, מאוסטרה, 1738-1790
מוציא לאור ירושלים : מכון דעת יוסף שע"י מוסדות אנשי מעמד
שנה תשנ"ב
הערת תוכן ותקציר התוכן:
חלק א. בראשית. רלח ע'.
חלק ב. שמות. רנד ע'.
חלק ג. ויקרא. קכח ע'.
חלק ד. במדבר. [קכט]-רלח ע'.
חלק ה: דברים. קא ע'.
חלק ו: סיומים ועובדות. [קג]-רנו ע'.
תיאור 6 כר' ב-4 (חלק א-ו)
25 ס"מ.
שפה עברית
מספר מדף/סרט/תיק 3085.2
מספר מערכת 990011776890205171
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?