חזרה לתוצאות החיפוש

כותר שבט מיהודה / מאת רבי איסר יהודה אונטרמן.
מהדורה מהדורה קמא ובתרא.
מקום קשור Jerusalem (Israel),-place of publication
מחבר/יוצר פוגל, יחזקאל, 1946- (עורך)
מוציא לאור ירושלים : מוסד הרב קוק
מפיץ אריאל, מפעלי תורה יהדות וחברה בישראל,.
שנה תשמ"ד 1983-תשנ"ד 1994
הערת תוכן ותקציר [א]. בירורי סוגיות, חידושי תורה וחקרי הלכה בארבעה חלקי שולחן ערוך. תשמ"ד 1983. 24, תקג עמודים.
חלק ב. שאלות ותשובות מארבעה חלקי שלחן ערוך (מכתב יד) / ראש המערכת: הרב יחזקאל פוגל
איסוף ומיון: הרב עמי ברנר
עריכה: הרב איתמר ורהפטיג
הגהה: יוסי לייכטר. תשנ"ג 1992. [22], שעג ע'.
חלק ג. חקרי הלכה, הערות והארות בענינים שונים (נלקט ממאמרים ומכתב יד) / סידר וערך איתמר ורהפטיג
יוסי לייכטר עזר באיסוף החומר וסידורו. תשנ"ד 1994. [16], תלב ע'.
הערות בחלק [א] נוסף שער חמישי: בדיני ארבעה חלקי שולחן ערוך וענינים שונים.
חלקים ב-ג יצאו בהוצאת אריאל - מפעלי תורה, יהדות וחברה בישראל.
תיאור 3 כרכים (חלק [א]-ג)
25 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990011254500205171
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?