חזרה לתוצאות החיפוש

ספר
כותר ששה סדרי משנה.
כותרים נוספים Yad Avraham
יד אברהם
Added t. p: Mishnah : a new translation with a commentary, Yad Avraham, anthologized from talmudic sources and classic commentators / [general editors, Nosson Scherman, Meir Zlotowitz].
משנה. תשל"ט.
מקום קשור Brooklyn (New York, N.Y.)-place of publication
מחבר/יוצר Rosenberg, Avroham Yoseif
מוציא לאור Brooklyn, N.Y : Mesorah Publications
שנה 1979-2010
הערת תוכן ותקציר התוכן:
I[1]V סדר זרעים: ברכות. 2001.
IIA[1].:V סדר זרעים: פאה. 1990.
IIB[1].:V סדר זרעים: דמאי. C2002.
IIIA[1].:VOL סדר זרעים: כלאים. 1992.
IIIB[1].:V סדר זרעים: שביעית. 1986 C.
IVA[1].:V סדר זרעים: תרומות. 2002 C.
(B)IV[1].:V סדר זרעים: מעשרות, מעשר שני. 2003 C.
V[1].:V סדר זרעים: חלה, ערלה, בכורים 2004 C.
IA[2].:V סדר מועד: שבת. 1982 C.
II [2].:V סדר מועד: פסחים, שקלים. 1981 C.
III[2].:V סדר מועד: ראש השנה, יומא, סוכה. 1980 C.
IV[2].:V סדר מועד: תענית, מגילה,מועד קטן, חגיגה.1979 C.
IB[2].:V סדר מועד: עירובין. C1983.
IC[2].:V סדר מועד: ביצה. C1982.
IA[3].:V סדר נשים. מסכת יבמות. 1984.
IB[3].:V סדר נשים: מסכת כתובות. 1984.
IIA[3].:V סדר נשים: מסכת נדרים. 1985.
IIB[3].:V סדר נשים: מסכת נזיר, סוטה.
III[3].:V סדר נשים: מסכת גטין, קדושין.
IA[4].:V סדר נזיקין: מסכת בבא קמא. 1986.
IB[4].:V סדר נזיקין: מסכת בבא מציעא. 1987.
IC[4].:V סדר נזיקין: בבא בתרא. C1986.
IIA[4].V. סדר נזיקין: מסכת סנהדרין. 1987.
IIB[4].:V סדר נזיקין. מסכת מכות, מסכת שבועות.
IIIA[4].:V סדר נזיקין. מסכת עדיות. 2003.
IIIB[4].:V סדר נזיקין: מסכת עבודה זרה, מסכת הוריות. C1988.
IV[4].:V סדר נזיקין: מסכת אבות. 2007.
IA[5].:V סדר קדשים: מסכת זבחים. C1988.
IB[5].:V סדר קדשים: מסכת מנחות. C1989.
IIA[5].:V סדר קדשים : מסכת חולין. 1989.
IIB[5].:V סדר קדשים : מסכת בכורות. 1989.
IIIA[5].:V סדר קדשים : מסכת ערכין. 1991 .
IIIB[5].:V סדר קדשים : מסכת תמורה, מסכת מעילה. 2008.
IIIC[5].:V סדר קדשים : מסכת כריתות. 1990 .
IV[5].:V סדר קדשים : מסכת תמיד, מסכת מדות, מסכת קנים. 2005.
IA[6].:V סדר טהרות : מסכת כלים. פרקים א-טז. 2010.
IB[6].:V סדר טהרות : מסכת כלים. פרקים יז-ל. 2010
IIA[6].:V סדר טהרות : מסכת אהלות. פרקים א-ט. 2001.
IIB[6].:V סדר טהרות : מסכת אהלות. פרקים י-יח. 2001.
IIIB[6].:V סדר טהרות : מסכת פרה. 2006.
IVA[6].:V סדר טהרות : מסכת טהרות. 2005.
IVB[6].: V סדר טהרות : מסכת מקואות. 1991.
IVC[6].: V סדר טהרות : מסכת נדה. 2008.
VA[6].V סדר טהרות : מסכת מכשירין, מסכת זבים. 2009.
VB[6].V סדר טהרות : מסכת טבול יום, ידים, עוקצין. 2010.
הערות לכל מסכת שער מיוחד.
עברית ואנגלית.
סדרה Artscroll Mishnah series
תיאור 45 כר' ([1]א-[6]ה) : פקסימילים
24 ס"מ.
שפה עברית
אנגלית
מזהה ISBN157819704X
ISBN1578193532 (V.[1]IVB)
ISBN1578193540 (V.[1]V)
ISBN9781422605219 (V.[4]IV)
ISBN9781422606162 (V.[5]IIIb)
ISBN1422600173 (V.[5]IV)
ISBN9781422609620 (V.[6]Ia)
ISBN9781422610091 (V.[6]Ib)
ISBN1578190576 (V.[6]IVa)
ISBN1422600939 (V.[6]IIIb)
ISBN9781422607527 (V.[6]IIIc)
מספר מערכת 990011030080205171
קישורים תמונה קדמית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?