חזרה לתוצאות החיפוש

ספר
כותר ספר הזהר : על חמשה חומשי תורה ... עם פירוש אור יקר מהגאון ... רבי משה קורדואירו ... פירוש אור יקר היה טמון בכתב יד ... ויוצא עתה לאור ... מתוך צלום כתב יד מודינה ... / ע"י ... ר' מאיר אלבוים ...
כותרים נוספים אור יקר
זהר. תשכ"ב
זהר. תשכ"ב.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחבר/יוצר קורדוברו, משה, 1522-1570.
מוציא לאור ירושלים : מוציא לאור לא ידוע
שנה תשכ"ב-תשנ"ה
הערת תוכן ותקציר התוכן:
כרך א: הקדמת הזהר. - שער א-ג. תשכ"ב. [16], קעז, [2] ע', תמו', פקס'.
כרך ב: שער ד-ו. תשכ"ג. [4], רלו, [3] ע'.
כרך ג: תקונים. שער א-ה. תשכ"ד. [4], שג ע'.
כרך ד: נח, לך לך. תשכ"ז. [4], ריח ע'.
כרך ו: וירא-ויצא. תש"ל. [4], רס ע', תמו'.
כרך ו: שער ז-יא. תשל"ד. רפב ע'.
כרך ז: (שמות א), שער א-ג. תשל"ה. [4], רח ע'.
כרך ח: (שמות ב) שער ד-ו. תשל"ו. רעב, [1] ע'. איורים.
כרך ט: (שמות ג) שער פרשת ויקחו לי תרומה. תשל"ו. [4], קצג ע'. איורים.
כרך י: שער ויקחו לי תרומה, סימן טו-שער ואתה תצוה, סימן ג. תשל"ט. קעו ע'.
כרך יא: שער פרשת ויקהל, סימן א-שער פרשת פקודי, סימן יז. תשמ"א. [4], שמט, [1] ע'.
כרך יב: שער ויקרא-שער פרשת תורת המצורע. תשמ"ג. [8], רלז, [1] ע'.
כרך יג:שער פרשת אחרי מות-שער פרשת בהר סיני. תשמ"ה. [8], רצג ע'.
כרך יד: שער פרשת בהעלותך-שער עשירי פרשת פנחס. תשמ"ו. [8], רמז ע'.
כרך טו: שער פרשת ואתחנן-שער פרשת האזינו מהזוהר, שער ראשו"ן רעיא מהימנא. תשמ"ז.
כרך טז: על רעיא מהימנא שער רביעי. תשמ"ט. [8], קסג ע'.
כרך יז: זהר חדש על מגילות שיר השירים, איכה ורות. תשמ"ט. [4], רכט ע'.
כרך כא: ספר הזהר על הסבא דמשפטים וחלק שיעור קומה על האדרות. תשנ"א. [8], רנה ע'.
כרך כב: המשך פירושו של הרמ"ק על חלק שיעור קומה, השערים חמישי, ששי, שביעי, שמיני, תשיעי ועשירי. תשנ"ב. [8], קעט ע'.
כרך כג: חלק שיעור קומה, ספרא דצניעותא. תשנ"ה. [6], ר ע'.
הערות מבוא הספר מאת ר' משה יאיר ווינשטאק.
עותק נוסף באוסף ג' שלום 12068.
תיאור 20 כר' (כרך א-יז, כא-כג)
34 ס"מ.
שפה עברית
מספר מדף/סרט/תיק 2068=2
מספר מערכת 990010937660205171
תצוגת MARC
תגיות

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?