חזרה לתוצאות החיפוש

ספר
כותר תלמוד ירושלמי ...
כותרים נוספים The Jerusalem Talmud
תלמוד ירושלמי. תש"ם.
מהדורה [א-ח, י-יב].
מקום קשור Bene Brak (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים קראסילשציקוב, יצחק איזיק, 1888-1965
מוציא לאור בני-ברק : מכון מוצל מאש
שנה תש"ם-תשנ"ז
הערת תוכן ותקציר התוכן:
[א]: ברכות, א-ב. תש"ם.
[ב]: שביעית. תשמ"ב.
[ג]: פאה. תשמ"ה.
[ד]: תרומות. תשמ"ז.
[ה]: דמאי, תשמ"ח.
[ו]: כלאים. תשמ"ט.
[ז]: מעשר שני. תשנ"א.
[ח]: מעשרות. תשנ"א.
[י]. ערלה. תשנ"ה.
[יא]. בכורים. תשנ"ז.
[יב]: מסכת שבת. תש"ן.
הערות נוסף שער מפורט.
נוספו הקדמות ושער באנגלית: THE JERUSALEM TALMUD.
עם פני משה ומראה הפנים, פירוש בעל ס' חרדים, רידב"ז, ר"ש סיריליאו, יפה מראה, שדה יהושע, מהר"א פולדא, ניר, נועם ירושלמי ועוד ועם "תולדות יצחק" ו"תבונה" מאת ר' יצחק איזיק קרסילשציקוב.
[ט]: מעשר שני. תנש"א [תשנ"א]. [18], קכה, טז ע', [1], לג ד', [1], ריג, [5] ע'.
[יג]: עירובין. תשס"ז. [6], קי, [2]
פה ד', יב, יב, [3] ע'
[1], סה ד'
עב
מא, [5] ע'. קי הע': הפנים עם תולדות יצחק ותבונה, ילקוט ראשונים ועוד
[2], פה הד', יב, יב הע': תלמוד ירושלמי, עם נר מערבי... עם פירוש פני מאיר והערות בסוף המסכת... שביבי אור, חובר על ידי... מאיר בר' ישעי' אבאוויץ... ד"צ: נאווהרדק, תרצ"ח, עם שער מיוחד ([3] הע': על המחבר)
סה הד': הפנים של מהד' וילנא בד"צ
עב הע': הפירושים: יפה מראה, להג"מ שמואל יפה אשכנזי על אגדות... - פירוש הקצר, מר' דוד דרשן... - ספר הניר, להג"מ מאיר מארים... - נועם ירושלמי, להג"מ יהושע אייזיק אבד"ק סלאנימא...
מא הע' בסופו: חידושי רבותינו על הירושלמי : מראשונים ואחרונים, כפי שנדפס בדפוס וילנא... הוספנו... (גליון אפרים... להג"מ אפרים דוב הכהן לאפ...
הערות וחדושים, מהג"מ יחיאל מיכל גולדשלאק...
אור שמח...
מיכל המים, להג"מ יחיאל מיכל הלוי עפשטיין...
גליוני הש"ס להג"מ יוסף ענגל...
טל תורה... להג"מ מאיר אריק...
רוח זקנים... מספר יפה עינים, להג"מ אריה ליב יעלין...
חידושי הרמ"ש, מקור ברוך, להג"מ ברוך הלוי אפשטיין...
שער העין... מר' מרדכי ווייסמאן חיות...
לקוט חזון איש), עם שער מיוחד. [בהמתנה להפקדת חובה].
[יד]: פסחים. (תשס"ח). [7], צו, [2], עא ד', מא, עז, קה, [5] ע'. שער נוסף באנגלית. צו הע': הפנים עם תולדות יצחק, תבונה ועוד. מא הע': הפירושים: שדה יהושע, יפה מראה. עז הע': הפירושים: פירוש הכותב, פירוש הקצר, ספר ניר, ספר נועם ירושלמי. קה הע': חידושי רבותינו על הירושלמי : מראשונים ואחרונים, כפי שנדפס בדפוס וילנא... הוספנו... (חתם סופר...
גליון אפרים... להג"מ אפרים דוב הכהן לאפ...
כוכב מיעקב...
עמודי ירושלים... להג"מ ישראל אייזנשטיין...
חידושי הרד"ל...
גליוני הש"ס, להג"מ יוסף ענגל...
מקור ברוך, להג"מ ברוך הלוי עפשטיין...
שערי ירושלים, להג"מ דוב בערוש אשכנזי...
הגהות והערות, מהג"מ יחיאל מיכל גאלדשלאק...
חידושי הרמ"ש, להג"מ מתתיהו שטראשון...
טוב ירושלים... להג"מ אליהו דוד ראבינאוויץ-תאומים...
מעייני הישועה, הגהות, מהג"מ ישראל יהושע טרונק...
ליקוטים מכת"י), עם שער מיוחד. [בהמתנה להפקדת חובה].
[טו]: שקלים. תשס"ט. [7], נב, [1], לח, [1], כג, [2], כד-כח ד', לד, [3], תנב-תסו, [2], 96, צ, פט, [11], כה, [7] ע'. שער נוסף באנגלית. נב הע': הפנים עם תולדות יצחק, תבונה ועוד. לד הע': משניות מסכת שקלים עם פירוש המשניות, להרמב"ם ועם פירוש הרא"ש. [3], תנב-תסו הע': חדושי המאירי... על מסכת שקלים, ד"צ: זכרון יעקב, תשל"ז, עם שער מיוחד. [2], 96 הע': מסכת שקלים עם... פי' רבינו משולם... פי' תלמידו של רבינו שמואל בר' שניאור...
עם הערות ומראה מקומות אברהם סופר, ד"צ: ניו-יורק, תשי"ד, עם שער מיוחד. צ הע': תלמוד ירושלמי מסכת פסחים, עם פירוש רבנו שלמה בכ"ו יוסף סיריליאו...
הוספנו תיקונים ע"פ כתבי יד... ציונים ומראי מקומות. פט הע': פירוש הכותב... ופירוש יפה מראה... פירוש מהר"א פולדה, פירוש הקצר, מר' דוד דרשן תלמיד הרמ"א...
סודר... מחדש, עם שער מיוחד. [11] הע' בסופו: נועם ירושלמי, ד"צ: ירושלם, תשכ"ח, עם שער מיוחד. כה הע' בסופו: חידושי רבותינו על הירושלמי, מראשונים ואחרונים כפי שנדפסו בדפוס וילנא, וכעת הוספנו... (תורתן של ראשונים : ... נלקטו... מספר אהבת ציון וירושלים, מהג"מ בער ראטנער... מערכת הערוך... גם הערותיו של ס' מוסף הערוך, להג"מ בנימין מוספיא... חתם סופר... גליון אפרים... להג"מ אפרים דוב הכהן לאפ... כוכב מיעקב...[בהמתנה להפקדת חובה].
עמודי ירושלים להג"מ ישראל אייזינשטיין... מיכל המים, להג"מ יחיאל מיכל הלוי עפשטיין... גליוני הש"ס, להג"מ יוסף ענגל... טל תורה... להג"מ מאיר אריק... רוח זקנים... מספר יפה עינים, להג"מ אריה לייב יעלין... הגהות בן אריה, מהג"מ זאב בן אריה... הגהות והערות, מהג"מ יחיאל מיכל גאלדשלאק... טוב ירושלים... להג"מ אליהו דוד ראבינאוויץ-תאומים... שער העין... מר' מרדכי ווייסמאן חיות...). [בהמתנה להפקדת חובה].
[טז]: יומא. תשס"ט. [5], ס, [1], מב, ז ד', מה ע', מד-סט ד', לט, [5] ע'. שער נוסף והקד' באנגלית. לט הע' בסופו: חידושי רבותינו על הירושלמי : מראשונים ואחרונים, כפי שנדפס בדפוס וילנא... הוספנו... (גליון אפרים... להג"מ אפרים דוב הכהן לאפ...
הגהות והערות, מהג"מ יחיאל מיכל גולדשלאק...
כוכב מיעקב, להג"מ יעקב ווידנפלד...
עמודי ירושלים... להג"מ ישראל אייזינשטיין, מיכל המים, להג"מ יחיאל מיכל הלוי עפשטיין...
שער העין... מר' מרדכי ווייסמאן חיות...), עם שער מיוחד. [בהמתנה להפקדת חובה].
תיאור 11 כר'
35 ס"מ.
שפה עברית
אנגלית
מספר מערכת 990010756630205171
קישורים לחלק א באתר היברובוקס הקש כאן [חינם]
לחלק א באתר היברובוקס הקש כאן [חינם]

תנאי השימוש:

הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם. חל איסור על העתקה, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף. 

תנאי השימוש אינם מונעים שימוש בפריט למטרות המותרות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כגון: שימוש הוגן בפריט. בכל מקרה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים ואת שמו של בעל האוסף בעת השימוש בפריט וחל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.

אם ברצונך לעשות בפריט שימוש מחוץ למדינת ישראל, עליך לברר מהם השימושים המותרים על פי הדין החל באותה מדינה שכן כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה.

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: copyright@nli.org.il

תצוגת MARC
תגיות

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?