חזרה לתוצאות החיפוש

ספר
כותר תוספתא עם פירוש חזון יחזקאל : כולל: א. גוף התוספתא עם חלופי גרסאות ... והגהות הגר"א. ב. באור חדש ... ג. חדושים ... ד. ציונים ומראה-מקומות בספרי התלמודים, מכילתא, ספרא וספרי ושאר מדרשי רז"ל ... בשם "מצפה שמואל" עם הוספות מרובות ... בשם "מראה יחזק אל" ... / [מאת] יחזקאל ... אברמסקי ...
כותרים נוספים חזון יחזקאל
תוספתא עם פרוש חזון יחזקאל
תוספתא. תשמ"ו.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, 1886-1976
מוציא לאור ירושלים : בני המחבר
שנה תשמ"ו-תשנ"ז
הערת תוכן ותקציר התוכן:
חלק א: זרעים.
חלק [ב],1. סדר מועד: מסכתות שבת, עירובין, פסחים.
חלק [ב],2. סדר מועד: מסכתות ראש השנה, יומא, סוכה, ביצה, חגיגה, שקלים, מגילה, מועד קטן, תענית.
חלק [ג],:1 סדר נשים - מסכתות יבמות, כתובות, נדרים.
חלק [ג],:2 סדר נשים -מסכתות נזיר, סוטה, גיטין, קידושין.
[ג],:3 סדר נשים - הוספות ומפתחות.
חלק [ד],:1 סדר נזיקין: מסכתות בבא קמא, בבא מציעא -- חלק [ד],3 סדר נזיקין: עבודה זרה, הוריות, עדויות. תשנ"ז.
חלק [ד],:2 סדר נזיקין: מסכתות בבא בתרא, סנהדרין, שבועות, מכות.
חלק [ה],:1 סדר קדשים: מסכתות זבחים, מנחות, חולין.
חלק [ה],:2 סדר קדשים: מסכתות בכורות, ערכין, תמורה, מעילה, כריתות.
חלק [ו]: סדר טהרות: מסכתות נדה, מקואות, כלים בבא קמא-בבא בתרא, אהלות, נגעים, פרה, טהרות, מכשירין, זבים, טבול יום, ידים, עוקצין.
הערות קודם שער מקוצר.
בשער חלק א: ירושלים תשכ"ט. דפוס צילום של הוצאה זו.
בשער חלק [ב],:1 ירושלים תרצ"ד. דפוס צלום של הוצאה זו.
בשער חלק [ב],:2 לונדון תש"ב. דפוס צלום של הוצאה זו.
בשער חלק [ג],:1ירושלים תשט"ז. דפוס צילום של הוצאה זו.
בשער חלק [ג],:2 ירושלים תשי"ט. דפוס צלום של הוצאה זו.
בשער חלק [ד],:1 ירושלים תש"ח. דפוס צלום של הוצאה זו
בשער חלק [ד],:2 ירושלים תשי"ג. דפוס צלום של הוצאה זו
בשער חלק [ה],:1 ירושלים תש"ב. דפוס צלום של הוצאה זו.
בשער חלק [ה],:2 ירושלים תשכ"ו. דפוס צלום של הוצאה זו.
תיאור 14 כר' (חלק א-[ו])
28 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990010399650205171
קישורים לספר האלקטרוני באתר היברובוקס הקש כאן
לספר האלקטרוני באתר היברובוקס הקש כאן
לספר האלקטרוני באתר היברובוקס הקש כאן
לספר האלקטרוני באתר היברובוקס הקש כאן
לספר האלקטרוני באתר היברובוקס הקש כאן
לספר האלקטרוני באתר היברובוקס הקש כאן
לספר האלקטרוני באתר היברובוקס הקש כאן
לספר האלקטרוני באתר היברובוקס הקש כאן
לחלק א באתר היברו בוקס הקש כאן [חינם]
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?