חזרה לתוצאות החיפוש

כותר ספר דקדוקי סופרים : כולל נוסחאות וגירסאות הנמצאות בתלמוד כתב יד משנת ק"ג לאלף הששי המונח בעיר מינכען... עם הגהות... דברי סופרים,כוללים נוסחאות שונות מגמרא כתב יד הנמצא בעקד ספר הקיסר בפאריז ומדפוסים הראשונים... וע"פ שקול הדעת הישר / מאת רפאל נתן נטע במו"ה שלמה זלקינד ראבינאוויטץ.
כותרים נוספים מאמר על הדפסת התלמוד
מקום קשור New York (N.Y.),-place of publication
New York (N.Y.)-place of publication
מוציא לאור NEW YORK : דפוס גראס אונד ווייס
שנה תש"ך
הערת תוכן ותקציר התוכן:
(א): מאמר על הדפסת התלמוד. מסכת ברכות. סדר זרעים.
(ב): מסכת שבת.
(ג): מסכת עירובין.
(ד): מסכת פסחים.
(ה): מסכת ראש השנה. מסכת יומא.
(ו): מסכת תענית. מסכת סוכה. מסכת מועד קטן.
(ז): מסכת מגילה. מסכת שקלים. מסכת ביצה. מסכת חגיגה.
(ח): מסכת בבא קמא.
(ט): מסכת בבא מציעא.
(י): מסכת בבא בתרא.
(יא): מסכת סנהדרין.
(יב): מסכת עבודה זרה. מסכת מכות. מסכת שבועות. מסכת הוריות. מסכת עדיות.
(יג): מסכת זבחים.
(יד): מסכת מנחות.
(טו): מסכת חולין.
הערות "נדפס מחדש על ידי מעין החכמה ירושלים, במ"ס ירושלים ברוקלין במ"ס ראדאל מאנטרעאל קאנאדע".
לכל כרך שער נוסף בלטינית.
לכל מסכת שער חלקי.
דפוס צלום לפי הוצאת מינכען-מגנצא, תרכ"ח-תרנ"ז.
תיאור 15 כר' (א-טו)
22 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990010282420205171
קישורים לספר האלקטרוני באתר היברובוקס הקש כאן
לספר האלקטרוני באתר היברובוקס הקש כאן
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?