חזרה לתוצאות החיפוש

כותר זה ספר פסקי מהרי"ץ : והוא אוסף כל ענייני ההלכה / המפוזרים בחיבורי ... כמהר"ר יחיא בן כמהר"ר יוסף בן כמהר"ר צאלח ערוכים ומסודרים על פי סימני הטור וש"ע ...
ועליו סובב ... ספר בארות יצחק : ... ביאורים הערות וציונים על פסקי מהרי"ץ ... חקרי ה לכות ויסודות מנהגי ק"ק תימן ... נתחבר ע"י... יצחק בלאאמו"ר... נסים נחום רצאבי.
כותרים נוספים יריעות שלמה
בארות יצחק
הלכות נקור
שערי טהרה
נקרת הצור
זבח תודה
שערי קדשה
מהדורה כרך [א-ד], ו.
מקום קשור Bene Brak (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים רצאבי, יצחק בן נסים
מוציא לאור בני ברק : זכרון יוסף-מכון להוצאה לאור ולהפצת פסקי מהרי"ץ
שנה תש"ם-תשנ"ג
הערת תוכן ותקציר התוכן:
[א]: או"ח חלק א. הלכות תפילה. תש"ם. [16], שלה ע'.
[ב]: או"ח חלק ב. הלכות ברכות, קריאת ספר תורה, הלכות בית כנסת. תשמ"א. [6], שלא-תקסד ע'.
[ג]: יורה דעה חלק ג. שערי טהרה על הלכות נדה ומקוואות. תשמ"ב. 16, תנד, [2] ע'.
[ד]: הלכות סוכה ולולב, שמיני עצרת ושמחת תורה. תשמ"ד. שפד ע'.
[ו]: יורה דעה חלק א. הלכות שחיטה וטריפות. כולל ... זבח תודה, שערי קדושה, קובץ שו"ת ועוד. תשנ"ג. [4], 25, תקכד, [6] ע'.
הערות ע' [תצה]-תקכד בכרך ו כוללים: הלכות ניקור / מאת כמהר"ר יהודה בן כמהר"ר שלמה צעדי ...
עם יריעות שלמה והוא ציוני המקורות, הוספות והערות מאת הרה"ג שלמה מחפוד ...
ועליהם צירפתי קצת הגהות ... בשם נקרת הצור
כרך ו יצא לאור ע"י מכון פעולת צדיק.
תיאור 5 כר' : פקסימילים
25 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990009774430205171
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?