חזרה לתוצאות החיפוש

כותר משכיל לאיתן : סכומים ובאורים בספר התניא / מאת הרב יקותיאל גרין.
כותרים נוספים תניא עם משכיל לאיתן
שער היחוד והאמונה עם משכיל לאיתן
חנוך לנער
אגרת הקדש
מקום קשור Kefar Habad (Israel)-place of publication
מוציא לאור כפר חב"ד : יקותיאל גרין
שנה ת'היה ש'נת ב'יאת מ'שיח תשמ"ב - הקד' תשע"ב
הערת תוכן ותקציר א. פרקים א-יב.
ב. פרקים יג-כח.
ג. פרקים כט-לו.
ד. פרקים לז-מ.
ה. פרקים מא-מג.
ו. פרקים מד-מח.
ז. פרקים מט-נג, סכום כללי.
[ח]. שער היחוד ואמונה, פרק ההקדמה "חנוך לנער".
[ט]. שער היחוד והאמונה, פרקים א-ו.
[י]. שער היחוד והאמונה, פרקים ז-ח. תשס"ג. 299 עמודים.
[יא]. שער היחוד והאמונה, פרקים ט-יב. סכום כללי. תשס"ד. 289 עמודים.
[יב, 1]. אגרת התשובה. הקדמה תשמ"ז. 320 עמודים.
[יב]. אגרת הקדש, פרקים א-ה. תשס"ד. 320 עמודים.
[יג]. אגרת הקדש, פרקים ו-יא. תשס"ו. 319 עמודים.
[יד]. אגרת הקדש, פרקים יב-טז. תשס"ט. 287 עמודים.
[טו]. אגרת הקדש, פרקים יז-כ. הקדמה תשע"ד. 366 עמודים, 1 עמוד לא ממוספר.
[טז]. אגרת הקדש פרקים כא-כד. הקדמה תשע"ו. 284 עמודים.
[יז]. אגרת הקדש פרקים כה-כו. הקדמה תשע"ז. 308 עמודים.
[יח]. אגרת הקדש פרקים כח-לב, סיכום כללי. הקדמה תשע"ז. 312 עמודים.
[יט]. קונטרס אחרון פרקים א-ג. הקד' תשע"ב. 151 עעמודים.
[כ]. קונטרס אחרון. פרקים ד-ט. תשע"ח. 411 עמודים, 5 עמודים לא ממוספרים.
הערות בכרכים ג-ז נוספו פרקי התניא, והספר נקרא: תניא לקוטי אמרים עם משכיל לאיתן.
כרכים [ח-יא] נקראים: שער היחוד והאמונה עם משכיל לאיתן.
כרך [יב] נקרא: תניא אגרת הקדש עם משכיל לאיתן.
תיאור 21 כרכים (א-[כ])
23 ס"מ.
שפה עברית
מספר מדף/סרט/תיק 6691.24
מספר מערכת 990009338470205171
קישורים תמונה קדמית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?