קוקיז (עוגיות)

אתר הספרייה הלאומית עושה שימוש בעוגיות (cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. הגלישה שלך באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות. למידע נוסף, אנא עיינו במדיניות הפרטיות

חזרה לתוצאות החיפוש

להגדלת הטקסט להקטנת הטקסט

רבי יעקב אשר הלוי גרייבסקי נולד בשנת תרכ"ו (1865-66) בקאסאווע ברוסיה הלבנה (ליטא) לאביו משולם פייבל הלוי נכד לרבי אליעזר מסלונים. שלשלת היוחסין שלו מגיעה עד רבי יהונתן אייבשיץ ורבי איסרליש. בהיותו בן 16 (בשנת תרמ"ב - 1882) נסע עם אמו לארץ-ישראל, אך השלטונות הטורקים סרבו להתיר להם להיכנס לארץ והם נאלצו לנסוע למצרים. לאביו, משולם פייבל הלוי, אשר גם הוא גלה למצרים לפני כן עקב התנגדות הטורקים. לאחר מאמצים רבים הם הותרו לעלות לארץ ישראל והתיישבו בעיר ירושלים. את לימודיו המשיך בישיבת "תורת חיים" והצטיין מאוד בלימודיו. התמדתו ושקידתו הגדולה היו לשם ולתפארת. שם חיבר את סיפרו "ברית הלוי" (חלק א' בשנת תרס"ב וחלק ב' בשנת תרע"א) שזכה להסכמות רבות מגדולי הרבנים בארץ ובחוץ לארץ. הגאון שמואל סלנט ציין שזהו החיבור הראשון מתורת ארץ ישראל שנתחבר מראשית היישוב האשכנזי בירושלים. הגאון מחברון רבי חיים חזקיה מדיני בעמה"ס שדה חמד, הגאון מבריסק רבי חיים סולוביצ'יק וגאונים ורבנים רבים העתירו שבח ותהילה עליו ועל ספריו ושלחו לו את הסכמתם. בשנת תרמ"ה (1885) נשא לאישה את נחמה בת הר"ר יצחק חשין (מנדלסון) ונולדו להם ילדים: פייבל יצחק, חי' ליבע (לימים נישאה למאיר ויסנשטרן), משולם פייביל הלוי (נישא לחנה ליבה לבית הכהן-לוינזון), משה יצחק הלוי (נישא להינדא רחל לבית גולדמן), אסתר רייזל (שנישאה למרדכי יאיר הויזמן), יוסף נחמיה (נישא לעליזה לבית ליכטנשטיין (רעייתו הראשונה) ולשושנה לבית בנזימן (רעייתו השנייה). בשנת תרע"ה נפטרה רעיית יעקב אשר הלוי נחמה לבית חשין-מנדלסון ונטמנה בהר הזיתים. יעקב אשר, בעלה, כתב "מצבת זיכרון" שהם דברי קינה ונהי על פטירת רעייתו. יעקב אשר הלוי האלמן, נשא לאישה את יוכבד בת שמואל זאב הלוי אלטהיים ונולדו להם ילדים נוספים: חנה (לימים נישאה לאריה בנו של הגאון של רבי יוסף צבי הלוי) ויונה (שנישאה לימים לדוד הכהן). בשנת תרח"ץ יעקב אשר הלוי גרייבסקי הדפיס את הקונטרס הראשון של ספרו 'שבט הלוי' (בדעתו היה להוציא סדרה של קונטרסטים אך הדבר לא עלה בידו) חידושים מופלאים מששת סדרי המשנה וכו' וכן שני חלקים של ספרו גיא חיזיון, ספרי מליצה ופיוטים בענייני מוסר וכד'. כל ימיו עסר גרייבסקי בתורה ובהוראה בשכונת ויטנברג בירושלים, למד ולימד הדחק ומתוך חולי ומכאוב והכל מבחינת שייף עייל שייף נפיק. קשריו ההדוקים עם גדולי הדור, הגאונים המוזכרים לעיל וכן הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים, הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, הגאון רבי יצחק בלאזר, הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הגאון רבי חיים ברלין.

  • יד יצחק בן צבי
כותר אוסף ממורשת הרב יעקב אשר הלוי גרייבסקי.
שנה 01/04/1902-23/05/1939
הערות אוסף זה קוטלג על ידי צוות יד יצחק בן צבי החל מ-01/10/2014 ועד 17/08/2015
סימול במוסד בעלים יד יצחק בן צבי
YBZ.0683
היקף החומר 27 פריטים.
מתוך יד יצחק בן צבי
סימול IL-INL-YBZ-0683
רמת התיאור Fonds Record
קרדיטים רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל. This bibliographic record is part of the Israel Archive Network project (IAN) and has been made accessible thanks to the collaborative efforts of the Yad Ben Zvi Archive, the Ministry of Jerusalem and Heritage and the National Library of Israel.
מספר מערכת בספרייה הלאומית 997009628334205171