חזרה לתוצאות החיפוש

ארכיון

9 תעודות. בתיק: ; א.העתק מאושר של כתב השליחות ותנאיו לר' שלמה פתוחי חותם (פ"ח) רוזנטל. להשיג פורמאן מידי השולטן הטורקי לשיקום ה"חורבה". ירושלים, תקפ"א. התעודה המקורי נחתם בשנת תק"פ. נדפס בשיבושים על ידי יצחק רפאל, שם, עמודים פ"ב-פ"ד. ; ב. מכתב בקשה לרבי שלמה שיזרז פעולותיו להשגת הפורמאן, ושלא יהסס לנסוע לוילנה כדי לאסוף משם את כספי החלוקה. חתום: ישראל במוהר"ש. צפת. תקפ"ג. ; ג. אגרת לרבי שלמה מאת שלמה זלמן, בן רב מנדל שפירא. מזרזו לפעול להשגת הפורמאן. ירושלים, תקפ"ג. נדפסה ב"מגנזי ירושלים", חוברת י"ז עמוד ט"ו. ; ד. קטעים מפנקס העתקי-תעודות של כוללות האשכנזים בארץ ישראל: 1. העתק כתב השליחות של רבי שלמה לקושטא. להוצאת הפורמאן לבנין החורבה ולרכישת הקרקע שעליו היא עומדת. ירושלים, ראש חודש אדר תקפ"ג. פורסם על ידי י.ד. פרומקין ב"חבצלת", שנה ט"ז גליון י"ח. ; 2. העתק מכתבו של שלמה זלמן הכהן אל רבי שלמה. מספר ומתאונן על הספרדים בטבריה, שהלשינו לפני השלטונות על האשכנזים שם שאינם "פראנקס" [ספרדים] ולכן חובה עליהם לשלם עבור זכות הישיבה שם. ; מבקש מהשד"ר להתחנן לפני סניור רפאל [פיג'וטו] שלא ישמע לטענות הספרדים, ויעזור לאשכנזים בכסף הנתבע מהם עכשיו בידי השלטונות. ביירות, ח' ניסן תקפ"ג. האיגרת המקורית - ראה תעודה ו/1. ; 3. אגרת מטבריה, ג' אייר תקפ"ג. חתומה על ידי גרשון מרגליות, ישראל [משקלוב], מרדכי בן יצחק מסטולין, דוד בהרב מחמעלניק, שלמה בהרב, יקותיאל זלמן, יהודה צבי - כהן צדק. חלק נדפס כל ידי רפאל, שם, עמודים צ"ז-צ"ח. ; ה. 4 איגרות אל רבי שלמה מאת אברהם דוד [שטראשון]. בענייני גביית כספים והעברתם. וילנה, תקפ"ג - תקפ"ד. ו. 3 איגרות מגבאי קהילת וילנה. אל רבי שלמה בענייני גביה והעברת כספים וקבלות. וילנה, תקפ"ד. ז. 2 איגרות מאת ר' שלמה זלמן הכהן אל ר' שלמה פתוחי חותם: ; 1. בעניין הסכסוך עם הספרדים, פירוט ראה בתעודה ד/2. ביירות, תקפ"ג. נדפסה בשיבושים על ידי יצחק רפאל, שם, עמודים צ"א-צ"ב. 2. בעניין התשלומים ששולמו כבר לפחה של עכו. ביירות, תקפ"ג. נדפסה ב"מגנזי ירושלים", חוברת י"ז עמוד י"ג. ; ח. מכתב מאת אברהם שלמה זלמן בן יעקב צורף, אל רבי שלמה. וינה, כ"ב תמוז. נדפס בחלקו על ידי יצחק רפאל, שם, עמודים ק"ו-ק"ז, ובשלימות ב"מגנזי ירושלים" חוברת י"ז עמוד י"ג. ; ט. 2 מכתבים חתומים בידי יצחק אייזיק בן מוהר"ם מאטיק: 1. מכתב את רבי שלמה, בו הוא מתבקש לברר "אם יש איזה חיוב לשלם בעד הקרקע שהבתים שלנו בנויים עליו". חתום גם בידי משה מנאריסק. צפת, מחצית סיון תקפ"ג. ; 2. מכתב אל שמעון ברעסליר אשכנזי בקושטא. בו הוא מתבקש למסור את האיגרת המצורפת, היא תעודה ט/1 בתיק זה, לרבי שלמה. צפת, מחצית סיון תקפ"ג.

כותר איגרות ותעודות ששייכות לשליחותו של שלמה בן ישראל [רוזנטל], שד"ר כל הכוללות בארץ ישראל, פתוחי חותם.:
שנה 1820-1824
הערות File Record
חלק גדול מן התעודות נדפס ותואר במאמרו של יצחק רפאל [ורפל]: לתולדות הקהילה האשכנזית בארץ ישראל, סיני, שנה ג' כרך ה' תרצ"ט - ת"ש. עמודים ס"ט - קט"ז.
מתוך אסף תעודות שד"רים
שפה עברית
מספר מדף/סרט/תיק ARC. 4* 199 / 384
מספר מערכת 990034525980205171
קישורים איגרות ותעודות ששייכות לשליחותו של שלמה בן ישראל [רוזנטל]; שד"ר כל הכוללות בארץ ישראל; פתוחי

תנאי השימוש:

הנך רשאי/ת להשתמש בפריט באופן חופשי לכל מטרה וללא מגבלות כלשהן. פריט זה שייך לנחלת הכלל (Public Domain) ואינו כפוף לזכויות יוצרים במדינת ישראל.

נבקשך לציין כי הפריט הוא מאוסף הספרייה הלאומית וכן את שם בעל האוסף הרשום במידע המפורט על הפריט בקטלוג הספרייה.

שים לב כי כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה למדינה ולכן אם ברצונך לעשות שימוש בפריט מחוץ למדינת ישראל עליך לברר מהם כללי זכויות יוצרים על פי הדין החל באותה מדינה.

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: copyright@nli.org.il

תצוגת MARC
איגרות ותעודות ששייכות לשליחותו של שלמה בן ישראל [רוזנטל], שד"ר כל הכוללות בארץ ישראל, פתוחי חותם.: – הספרייה הלאומית

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?