• כותר
    סדר הגדה של פסח : עם פתרון בלשון ספרדי, עם כמה צורות ... נדפס באותיות חדשות ...
  • מחבר/יוצר