;

תנ"ך : עם ניקוד וטעמים, מסורה קטנה וגדולה

type
 • Shelfmark
  Private Collection
 • Additional

  Sassoon, David Solomon, London, England Ms. 1053

 • Film no.

  F 8881

 • System no.
  990001349580205171

I have comments or information to add

 • Additional Persons
 • Notes

  יתכן שכתב-היד הוא מהמאה הט' ולא מהמאה הי'. הערות המסורה שאינן מתייחסות להערות המסורה של בן אשר מעידות אולי על כך שכתב-היד נכתב לפני שמסורת בן אשר הפכה למסורת השלטת בכתבי-היד המקראיים. גם הדמיון לכתב-יד לונדון המוזיאון הבריטי Or. 4445 יכול להצביע על כך שכתב-היד קדום למאה הי' (הדבר קשה לבדיקה מבחינה פליאוגרפית מכיוון שאין לנו כמעט כתבי-יד מתוארכים מהמאה הט')

  ההתחלה חסרה, מתחיל בבראשית יא:ב

  הספר בכתובים: דברי הימים, תהלים מספור המזמורים נעשה ביד מאוחרת יותר, כולל קמט מזמורים, מזמור קיד כולל את המזמורים קיד וקטו, מזמור קטו כולל את המזמורים קטז-קיז. מספרר המזמורים דלג על המספר קלד וקפץ למזמור קלה (בספרור, רגיל קלו), איוב, משלי, רות, שיר השירים, קהלת, איכה, אסתר, דניאל, עזרא (ונחמיה)

  נושא נוסף: מקרא תנ"ך

 • No. of leaves
  792 עמודים
 • Size and Material
  358X300 מ"מ
 • Paleographic Note

  קלף

  מספר דפים פגומים מאד

  נכתב בשלוש טורים

  במספר מקומות נמחק הטקסט המקורי ובמקומו הועתק תיקון בכתיבה קטנה יותר ומאוחרת יותר, ככל הנראה המעתיק שכח פסוק או שניים (410, 507 ועוד)

  בסוף ספר ישעיה ריווח המעתיק את הפסוקים (418-419)

 • Owner

  ציוני בעלים

  190: "בני יצחק בן יחזקאל" מתייחס לבעלים שמופיע בעמוד 373

  373: "אחצ'רני כלף בן אברהם צאחב אלשיך אבי סעיד עלי בן חנניה אל צירפי נ"נ ואשהדני עלי נפסה באנה אבאע הדא אלמצחף והו ארבעה ועשרים ספרים למר יצחק בן יחזקאל אלעטאר ... והו רב יצחק בן יחזקאל אלעטאר האלהים ישכילהו בתורתו ובדברי נביאיו ויראהו בניו ובני בניו הודים בארבעה ועשרים ספרים ... וכתב צדקה בן דניאל הירושלמי" ומתחת לכך בכתיבה שונה "חצ'ר דלך מבארך בן והיב כהן". כלומר כלף בן אברהם אצריפי מכר את התנ"ך הזה ליצחק בן יחזקאל אלעטאר, את המסמך כתב צדקה בן דניאל הירושלמי. בקטלוג אהל דוד זיהו את כלף בן אברהם המופיע כאן ככלף בן אברהם בן כלול אלאטראבלסי המוזכר בקטע גניזה אוקספורד - בודלי Heb b. 11 (קטלוג נויבאואר-קאולי 2874) קטע 8, שם הוא מוזכר יחד עם [שמריה] בירבי אלחנן שנפטר לפני כד אב ד תשע"א, לא בטוח שהזיהוי הזה נכון

  373: "קדש לייי' על יחזקאל ומימון שהקדישו עליהם יצחק בן יחזקאל אביהם לא ימכר ולא יגאל ארור מכרו ארור גנבו"

  567: "קדש לייי' אלהי ישראל" וממשיך 587: "לכניסה מאכסין אל ימכר"

  792: "הערת הקדשה של "זה המצחף" קשה לקריאה

  792: "וצל אלו סלאמה אבן אבי אלפכר עלי סביל אלודיעה פמתי מא אנעמרת מאכסין עאד מא כאנה ואן מאת סלימה כלף אולאד כאן ענדהם עלי הדא אלשרט ארור גונבו ארור מוכרו הוו קודש לייי' לכניסה מאכסין"

  לפנים ששון 1053

  לפנים בבעלות חברת הפנסיה של איגוד עובדי הרכבת בבריטניה

 • Links
 • Upload date

  20220711


 • • Sassoon, D.S., Ohel Dawid, descriptive catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscripts...(Oxford 1932), p. 1111-1112

  • Sotheby's Zurich, A Further Thirty-Three Highly Important Hebrew and Samaritan Manuscripts from the collection formed by the Late David Solomon Sassoon (Zurich, 21.11.1978), lot 6

  • Sotheby's London, Western Manuscripts, 5 December 1989, lot 69

  • יצחק ש' פנקובר, חילופי סוראי ונהרדעי בתנ"ך - נוסח ניקוד ופרשיות פתוחות וסתומות Jewish Studies, an Internet Journal 18 (2020)


I have comments or information to add

Y Y Y

Any Use Permitted

You may copy and use the item for any purpose.

There is no need to contact the National Library for permission to use the item.

Additional information:

This item is part of the Public Domain and is not subject to copyright restrictions in the State of Israel.

Note that copyright laws may vary from country to country. Therefore, if you wish to make use of an item outside of the State of Israel, You are required to check the applicable copyright rules in the relevant country.

If you believe that there is an error in the information above, or in case of any concern of copyright infringement in connection with this item, please contact us using the Inquiry for Copyright form.

Credit

In any type of use give the following credit:

Photo by Ardon Bar-Hama
Share using API
Drag IIIF Manifest URL

This item can to read only in library