;

מחזור מנהג אשכנז המזרחי (קטע)

type
 • Shelfmark
  Leipzig University Library, Leipzig, Germany Ms. frag. hebr. 4
 • Additional

  Leipzig University Library, Leipzig, Germany Ms. frag. hebr. 8

  Leipzig University Library, Leipzig, Germany Ms. frag. hebr. 9

  Leipzig University Library, Leipzig, Germany Ms. frag. hebr. 10

  Leipzig University Library, Leipzig, Germany Ms. frag. hebr. 11

 • Film no.

  MSS-D 12715

 • System no.
  990030391420205171

I have comments or information to add

 • Additional Persons
 • Subjects
 • Notes

  דף מס' 8 כולל תפילות הקבע של שחרית לשבת, תחילת ברכות קריאת שמע: "לאל אשר שבת ... את שם האל המלך"

  בדף מס' 9 סוף (בתים צ-ת) של הפיוט יוצר המסתיים "ואכלתם אכול ושובע והללתם"

  דף הממוספר "10-11" (כנראה שני צדדים של אותו דף) מתוך תפילת העמידה לראש השנה, ברכת קדושה עם התוספות: "ובכן תן פחתדך ... ותמלך אתה ... והושיענו בו לחיים טובים"

  הדף השני: צד א' כולל טור 55 ואילך מהיוצר לשבת שובה לפי מנהג פולין המתחיל "אשחר אל אל כל שנות עדני" למנחם בן מכיר (גולדשמידט מחזור לימים נוראים ח"א עמ' 312-313). המשכו בצד ב' כולל ברכת המאורות מתפילות שבת, כולל הפיוטי "אל אדון על כל המעשים"

  נושא נוסף: תפלה סדורים ומחזורים מנהג אשכנז

  נושא נוסף: קטעים. גרמניה

 • No. of leaves
  3 דף
 • Paleographic Note

  דפי קלף שלמים משורטטים. 21 שורות לעמוד. מנוקד ניקוד מלא. השורה הראשונה והאחרונה של כל עמוד בכתיבה מוגדלת

 • Additional title
 • Links
 • Upload date

  20200928I have comments or information to add

Y Y Y

Any Use Permitted

You may copy and use the item for any purpose.

There is no need to contact the National Library for permission to use the item.

Additional information:

This item is part of the Public Domain and is not subject to copyright restrictions in the State of Israel.

Note that copyright laws may vary from country to country. Therefore, if you wish to make use of an item outside of the State of Israel, You are required to check the applicable copyright rules in the relevant country.

If you believe that there is an error in the information above, or in case of any concern of copyright infringement in connection with this item, please contact us using the Inquiry for Copyright form.

Credit

In any type of use give the following credit:

From the collections of Leipzig University Library, The National Library of Israel. "Ktiv" Project, The National Library of Israel.
Share using API
Drag IIIF Manifest URL

For all use beyond that mentioned here please contact the holding library
For any question on the terms of use and NLI terms of service please contact us


This item can to read only in library