;

פרוש התלמוד לרש"י (שבת)

type

 • Shelfmark
  Vatican Library, Vatican City, Vatican City State Ms. ebr. 138
 • Film no.

  F 8694

 • System no.
  990001861240205171

 • Additional Persons
 • Subjects
 • Notes

  עם הגהות ותקונים אחדים בשוליים

  נושא נוסף: תלמוד בבלי פרשנות סדר מועד שבת (שלמה בן יצחק רש"י)

  חלק מהפרוש על שבת ה ע"א-ה ע"ב שחסר בין דפים 2 ו-3 בכה"י הושלם בכתיבה שונה בראש כה"י (דף 1א) ובסוף ההשלמה כתב המעתיק: "והשאר תמצא בפירוש הישן, הפוך הדפין חדשים אזי תמצא וד"ל". אותה היד השלימה גם את תחילת הפרוש בדפים 1ב-2א

 • No. of leaves
  97 דף
 • Colophon

  קולופון (דף 93ב): "[...] אני קרשביא בר מכיר כתבתי לר' [שלמה] בר החבר ר' יצחק פירושו [...] ש[...] ה' וקיימם לו ולזרעו אחריו להגות בו יומם ולילה". שם הבעלים נמחק ועל המחק נכתב בכתיבה ספרדית: "שלמה"

 • Links

 • • Hebrew Manuscripts in the Vatican Library; Catalogue, ..., edited by Benjamin Richler, palaeographical and codicological descriptions by Malachi Beit-Arié in collaboration with Nurit Pasternak. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008 (Studi e Testi 438)

  • אלוני, נ. ולוינגר ד. ש., רשימת תצלומי כתבי-היד העבריים במכון. חלק ג : כתבי-היד שבספריית הוואטיקן (ירושלים תשכ"ח)

  • Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum manuscriptorum catalogus ... S.E. Assemanus ... et J. S. Assemanus, I: Codices ebraicos et samaritanos (Romae 1756)


I have comments or information to add

I have comments or information to add

N Y N

This Manuscript is in the public domain and is not subject to copyright restrictions in the State of Israel.
The owner of the original Manuscript has stipulated the following terms of use:

You may use this Manuscript for the purposes of teaching, research and personal use.
You may not publish text taken from the Manuscript
You may not publish the digital copy of the Manuscript
You may not use the Manuscript for commercial purposes
When using the Manuscript, you are required to give attribution to the Author/s of the work and to acknowledge the source of the Manuscript.
Any use that does not comply with the above conditions is subject to consent from the owner of the original Manuscript.
For any additional copyright and permissions information, please contact NLI’s copyright inquiry service here.
If you believe that there is an error in the above information, or in case of any concern regarding copyright infringement in connection with this item, please contact us by e-mail: [email protected]

Credit

In any type of use give the following credit:

Copyright Biblioteca Apostolica Vaticana - Available online via "Ktiv" Project, The National Library of Israel
Share using API

For all use beyond that mentioned here please contact the holding library
For any question on the terms of use and NLI terms of service please contact us


This item can to read only in library