;

תנ"ך : עם ניקוד וטעמים, מסורה קטנה וגדולה

type

 • Shelfmark
  National Library of Portugal, Lisbon, Portugal Ms. 72
 • Catalogues

  Catalogue Kennicott 642

 • Film no.

  F 34315

 • System no.
  990001821890205171

I have comments or information to add


 • • על כה"י ראה: ב' נרקיס, כתבי-יד עבריים מצויירים (ירושלים, 1984), עמ' 79 ועל המעתיק שמואל בן אברהם ן' נתן והצייר יוסף הצרפתי ראה שם: עמ' 17, 34, 101

  • על עבודת המסרן יהושע אבן גאון כאן, ובתנ"כים אחרים, ראה: Th. Metzger, Josue ben Abraham Ibn Gaon et la Masora du Ms Illuminado 72 de la Biblioteca Nacional de Lisbonne, Codices Manuscripti 15/5, 1990 pp. 1-27 עם צילומי פקסימיליה רבים מהמסורה של תנ"ך זה; קטרין קוג'מן-אפל, אמנות יהודית בין איסלם לנצרות, תשס"א, עמ' 92- 117, עם צילומים פקסימיליים מכ"י זה

  • Thérèse Metzger, "L'illustration biblique dans la bible hébraïque Ms. Iluminado 72 de la Bibliothèque nationale de Lisbonne," Rev. Bibl. Nac., Lisbon, S. 2, 5 (2)(1990), pp. 61-108

  • Kennicott, Benjamin, Dissertatio generalis in Vetus Testamentum Hebraicum: cum variis lectionibus, ex codicibus manuscriptis et impressis. Recudi curavit et notas adiecit Paulus Iacobus Bruns. Brunovici: Orphanotrophei, 1783


I have comments or information to add

Y Y Y

Any Use Permitted

You may copy and use the item for any purpose.

There is no need to contact the National Library for permission to use the item.

Additional information:

This item is part of the Public Domain and is not subject to copyright restrictions in the State of Israel.

Note that copyright laws may vary from country to country. Therefore, if you wish to make use of an item outside of the State of Israel, You are required to check the applicable copyright rules in the relevant country.

If you believe that there is an error in the information above, or in case of any concern of copyright infringement in connection with this item, please contact us using the Inquiry for Copyright form.

Credit

In any type of use give the following credit:

National Library of Portugal, The National Library of Israel. "Ktiv" Project, The National Library of Israel.
Share using API

For all use beyond that mentioned here please contact the holding library
For any question on the terms of use and NLI terms of service please contact us


This item can to read only in library