;

תנ"ך

type
 • Title
 • Date
  1366-1383
 • Language
  Hebrew

 • Shelfmark
  Sassoon, David Solomon, London, England Ms. 368
 • Film no.

  F 8894

  ,

  PH 3696

 • System no.
  990001338820205171

 • Additional Persons
 • Subjects
 • Notes

  Farhi Bible

  בעמודים 190-192 גימטריאות

  חדושי תורה וטעמים ביניהם טעמי אבני חשן ואפוד (139-140), "סדור השבטים" (140-141), טעם הערכים (143-141)

  כולל גם חבורים במסורה ביניהם סוד העיבור, סדר המולדות, לוח הקבועים, שערי שנים פשוטות ומעוברות (5-14), סדר הפטרות, חלוף שבין מערבאי למדינחאי, מחלוקת בין בן אשר ובן נפתלי (73-92)

  נושא נוסף: בלשנות מלונים לתלמוד ולמדרשים

  נושא נוסף: בלשנות מסורה

  נושא נוסף: גימטריאות

  נושא נוסף: היסטוריה. כרונולוגיה

  נושא נוסף: היסטוריה. ספרי היסטוריה

  נושא נוסף: מדעים. גיאוגרפיה

  נושא נוסף: מדרש. אגדה

  נושא נוסף: מקרא פרשנות תורה

  נושא נוסף: ציורים

  נושא נוסף: ציורים. מנורה

  נושא נוסף: תלמוד בבלי

  נושא נוסף: תלמוד משנה סדר קדשים מדות א

  נושא נוסף: תלמוד משנה סדר קדשים תמיד

  סדר עולם (164-175), מדרש אלפא ביתא רבתי (166-176), מדרש עשר גלויות (176) שונה מהנדפס באוצר המדרשים (השווה לנוסח שבערבית יהודית שבפירוש סלמון בן ירוחם לאיכה ב:ד, ח' בן שמאי, מפעלו של מנהיג, תשע"ה עמ' 478-- 491), מגלת תענית (הפרק האחרון) (177), ארכו של עולם (178-179), רשימת מלכי ארם, פרס, יון, ורומא (180-187), משנה תמיד, מדות (188-192), קטעי תלמוד

  ספר השרשים (42-165) עם צטוטי רד"ק וגנאח ולעזים בפרובנסלית, טעמי התורה (110-120)

  עם הערות בשוליים

  עם מסורה קטנה וגדולה

  עם ציורים, בעמוד 150: ציור המנורה

 • No. of leaves
  1056 עמ'
 • Additional title
 • Colophon

  המעתיק: "אלישע ברבי אברהם בר' בבנישתי ברבי אלישע המכונה קרשקש"

 • Owner

  כה"י היה ברשות משפחת פרחי מדמשק

 • Links
 • Upload date

  20211115


 • • Sassoon, D.S., Ohel Dawid, descriptive Catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscripts...(Oxford 1932), p. 6-14


I have comments or information to add

I have comments or information to add

N Y N

Terms of use
This item may be subject to copyright law and/or contractual terms of use.
All of the following are prohibited unless permitted by the copyright owner and/or the owner of the collection, as applicable: Reproduction, publication, distribution, public performance, broadcasting, dissemination via the internet or by any other means, and creating a derivative work of the item (for example, translation, modification or adaptation) in any form or by any means, including digital or analog media.
Notwithstanding the above, the user is entitled to make any Permitted uses as defined in the Israeli Copyright Law (5768-2007), such as ”fair use”.
It is forbidden to harm the author’s honor or reputation by means of altering the item or damaging the integrity of the item.
In addition to specifying the name(s) of the creator(s) when making use of their work, please acknowledge the source of the material as follows:
From the collection of the National Library of Israel, courtesy of: ______*.
 
*The name of the collection owner that is indicated in the Library catalog
Please note that copyright laws may vary from country to country. Therefore, if you wish to make use of an item outside of the State of Israel, you must check the applicable copyright rules in the relevant country.
For any additional copyright information, please contact NLI’s copyright inquiry service here.
If you believe that there is an error in the information above, or in case of any concern of copyright infringement in connection with this item, please contact us by e-mail: [email protected]

Share using API
Drag IIIF Manifest URL

For all use beyond that mentioned here please contact the holding library
For any question on the terms of use and NLI terms of service please contact us


This item can to read only in library