;

תנ"ך

type
 • Title
 • Date
  1366-1383
 • Language
  Hebrew

 • Shelfmark
  Sassoon, David Solomon, London, England Ms. 368
 • Film no.

  F 8894

  ,

  PH 3696

 • System no.
  990001338820205171

I have comments or information to add

 • Additional Persons
 • Subjects
 • Notes

  עם מסורה קטנה וגדולה

  עם הערות בשוליים

  כולל גם חבורים במסורה ביניהם סוד העיבור, סדר המולדות, לוח הקבועים, שערי שנים פשוטות ומעוברות (5-14), סדר הפטרות, חלוף שבין מערבאי למדינחאי, מחלוקת בין בן אשר ובן נפתלי (73-92)

  ספר השרשים (42-165) עם צטוטי רד"ק וגנאח ולעזים בפרובנסלית, טעמי התורה (110-120)

  חדושי תורה וטעמים ביניהם טעמי אבני חשן ואפוד (139-140), "סדור השבטים" (140-141), טעם הערכים (143-141)

  סדר עולם (164-175), מדרש אלפא ביתא רבתי (166-176), מדרש עשר גלויות (176) שונה מהנדפס באוצר המדרשים (השווה לנוסח שבערבית יהודית שבפירוש סלמון בן ירוחם לאיכה ב:ד, ח' בן שמאי, מפעלו של מנהיג, תשע"ה עמ' 478-- 491), מגלת תענית (הפרק האחרון) (177), ארכו של עולם (178-179), רשימת מלכי ארם, פרס, יון, ורומא (180-187), משנה תמיד, מדות (188-192), קטעי תלמוד

  בעמודים 190-192 גימטריאות

  עם ציורים, בעמוד 150: ציור המנורה

  Farhi Bible

  נושא נוסף: מקרא פרשנות תורה

  נושא נוסף: תלמוד בבלי

  נושא נוסף: מדעים. גיאוגרפיה

  נושא נוסף: בלשנות מסורה

  נושא נוסף: תלמוד משנה סדר קדשים תמיד

  נושא נוסף: תלמוד משנה סדר קדשים מדות א

  נושא נוסף: בלשנות מלונים לתלמוד ולמדרשים

  נושא נוסף: היסטוריה. ספרי היסטוריה

  נושא נוסף: מדרש. אגדה

  נושא נוסף: היסטוריה. כרונולוגיה

  נושא נוסף: גימטריאות

  נושא נוסף: ציורים. מנורה

  נושא נוסף: ציורים

 • No. of leaves
  1056 עמ'
 • Additional title
 • Colophon

  המעתיק: "אלישע ברבי אברהם בר' בבנישתי ברבי אלישע המכונה קרשקש"

 • Owner

  כה"י היה ברשות משפחת פרחי מדמשק

 • Links
 • Upload date

  20230122


 • • Sassoon, D.S., Ohel Dawid, descriptive Catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscripts...(Oxford 1932), p. 6-14


I have comments or information to add

N Y N

Prohibition of copying

It may be prohibited to copy and use of the item for purposes of reproduction, publication, distribution, public performance, broadcasting, dissemination via the internet or by any other means, and creating a derivative work of the item (for example, translation, modification or adaptation) in any form or by any means, including digital or analog media, without prior agreement of the copyright owner and/or the owner of the collection.

To check the use of an item, please complete the Inquiry for Copyright form.

Additional information: The item may be subject to copyright and/or terms of agreement.

If you believe that there is an error in the information above, or in case of any concern of copyright infringement in connection with this item, contact us using the Inquiry for Copyright form.

Credit

In any type of use give the following credit:

David Solomon Sassoon, "Ktiv" Project, The National Library of Israel.
Share using API
Drag IIIF Manifest URL

For all use beyond that mentioned here please contact the holding library
For any question on the terms of use and NLI terms of service please contact us


This item can to read only in library